Çıkış Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

Çıkış Tazminatı Hesaplama

Çıkış tazminatı, bir iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, işverenin işçiye ödemesi gereken bir tazminat türüdür. İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alma hakkı vardır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin son brüt ücreti esas alınır. Kıdem tazminatı hesaplamasında, işçinin aldığı ücrete, ek ödemeler, primler, işveren tarafından sağlanan yemek ve yol giderleri gibi ödemeler de dahil edilir.

İhbar tazminatı, işverenin işçiye, iş sözleşmesini feshetmeden önce belirli bir süre önce bildirimde bulunması zorunluluğudur. Bu bildirim süresi, işçinin hizmet süresine göre değişir.

İşçi Hizmet Süresine Göre İhbar Süresi

İşçi Hizmet Süresi İhbar Süresi
6 aydan az 2 hafta
6 aydan 1,5 yıla kadar 4 hafta
1,5 yıldan 3 yıla kadar 6 hafta
3 yıldan 5 yıla kadar 8 hafta
5 yıldan fazla 12 hafta

İşveren, işçiye ihbar süresi kadar süre önce bildirimde bulunmazsa, işçiye bildirim süresinin ücreti tutarında ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Çıkış Tazminatı Hesaplama Örnekleri

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

İşçinin son brüt ücreti 5.000 TL olsun. İşçinin hizmet süresi 5 yıl olsun. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı, 5 yıl x 30 gün x 5.000 TL = 75.000 TL olacaktır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Örneği

İşçinin son brüt ücreti 5.000 TL olsun. İşçinin hizmet süresi 3 yıl olsun. Bu durumda işçinin ihbar tazminatı, 3 yıl x 4 hafta x 5.000 TL = 60.000 TL olacaktır.

Çıkış Tazminatı Hesaplama Formülü

Çıkış tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = Hizmet süresi (yıl) x 30 gün x Son brüt ücret
İhbar tazminatı = Hizmet süresi (yıl) x İhbar süresi (hafta) x Son brüt ücret

Çıkış Tazminatı Kesintileri

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, gelir vergisine tabidir. Bu nedenle, çıkış tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılır. Gelir vergisi kesintisi oranı, işçinin gelir durumuna göre değişir.

Çıkış Tazminatı Ödeme Süresi

İşveren, işçiye çıkış tazminatını, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde ödemekle yükümlüdür. İşveren, bu süre içinde çıkış tazminatını ödemezse, işçiye faiz ödemekle yükümlüdür.

Çıkış Tazminatı Davaları

İşveren, işçiye çıkış tazminatını ödemezse, işçi çıkış tazminatını dava yoluyla talep edebilir. Çıkış tazminatı davaları, iş mahkemelerinde görülür.

Çıkış Tazminatı İle İlgili Diğer Hususlar

  • Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin işe giriş tarihi, kıdem tazminatını hak ettiği tarih ve son brüt ücreti esas alınarak hesaplanır.
  • İhbar tazminatı, işverenin işçiye, iş sözleşmesini feshetmeden önce belirli bir süre önce bildirimde bulunması zorunluluğudur. İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine göre değişir.
  • Çıkış tazminatı hesaplamasında, işçinin aldığı ücrete, ek ödemeler, primler, işveren tarafından sağlanan yemek ve yol giderleri gibi ödemeler de dahil edilir.
  • Çıkış tazminatı, gelir vergisine tabidir. Bu nedenle, çıkış tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılır.

Yayımlandı

kategorisi