Demir Fiyatı Grafik 2024-2025 Güncel

Demir Fiyatı Grafiği

Demir, dünyanın en çok kullanılan metallerinden biridir. İnşaat, imalat, ulaşım ve enerji gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Demir fiyatının yükselmesi, bu sektörlerde maliyet artışlarına neden olmaktadır.

Demir fiyatını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında, arz ve talep dengesi, küresel ekonomideki gelişmeler, enerji fiyatları ve hammadde fiyatları yer almaktadır.

Demir Arz ve Talebi

Demir arzını, demir cevheri üretimi ve hurda demir miktarı belirlemektedir. Demir cevheri üretimi, dünyanın en büyük demir üreticileri olan Çin, Brezilya, Avustralya ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. Hurda demir miktarı ise, inşaat ve imalat sektörlerinden kaynaklanmaktadır.

Demir talebini, inşaat, imalat, ulaşım ve enerji sektörlerinin büyüme hızı belirlemektedir. Bu sektörlerin büyümesi, demir talebini artırmaktadır.

Küresel Ekonomideki Gelişmeler

Küresel ekonomideki gelişmeler, demir fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir. Küresel ekonominin büyümesi, demir talebini artırarak fiyatları yükseltmektedir. Küresel ekonominin resesyona girmesi ise, demir talebini azaltarak fiyatları düşürmektedir.

Enerji Fiyatları

Enerji fiyatları, demir üretiminde kullanılan kömür, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının yükselmesi nedeniyle demir fiyatını artırmaktadır.

Hammadde Fiyatları

Hammadde fiyatları, demir cevheri üretiminde kullanılan kok kömürü ve diğer hammadde fiyatlarının yükselmesi nedeniyle demir fiyatını artırmaktadır.

Demir Fiyat Grafiği

Demir fiyatı, 2008 küresel finans krizinin ardından önemli bir artış göstermiştir. 2011 yılında, demir cevheri fiyatı 150 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştır. Ancak, 2012 yılından itibaren demir fiyatı düşüşe geçmiştir. 2020 yılında, COVID-19 pandemisi nedeniyle demir fiyatı tekrar düşüş göstermiştir.

2021 yılında, küresel ekonominin toparlanması ve Çin’in talebinin artması nedeniyle demir fiyatı tekrar yükselişe geçmiştir. 2022 yılı boyunca, demir fiyatı yüksek seviyelerde seyretmiştir. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle, demir cevheri fiyatı 100 doların üzerindedir.

Demir Fiyatı Gelecek Tahminleri

Demir fiyatının gelecekte nasıl seyredeceği, küresel ekonomideki gelişmelere ve hammadde fiyatlarına bağlıdır. Küresel ekonominin büyümeye devam etmesi ve hammadde fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, demir fiyatının 2023 yılı boyunca yüksek seviyelerde seyretmesi beklenmektedir.

Demir Fiyatının Türkiye’deki Etkileri

Demir fiyatı, Türkiye’de inşaat, imalat ve enerji sektörlerinde maliyet artışlarına neden olmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, demir fiyatındaki artışları ürünlerinin fiyatlarına yansıtmak zorunda kalmaktadır.

Demir fiyatındaki artışlar, Türkiye’nin cari açığını da artırmaktadır. Türkiye, demir cevheri ve hurda demir gibi hammaddeleri ithal etmektedir. Demir fiyatındaki artışlar, bu ithalatın maliyetini artırarak cari açığı büyütmektedir.

Sonuç

Demir fiyatı, küresel ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Demir fiyatındaki artışlar, birçok sektörde maliyet artışlarına ve fiyat artışlarına neden olmaktadır. Bu nedenle, demir fiyatını yakından takip etmek önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi