Devlet Hastane Muayene Ücreti 2024-2025 Güncel

Türkiye’de Devlet Hastanesi Muayene Ücreti

Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda, devlet hastanelerinde sunulan sağlık hizmetleri de ücretsizdir. Ancak, 2008 yılından itibaren, devlet hastanelerinde muayene ücreti olarak adlandırılan bir uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama kapsamında, SGK’lı hastalardan muayene katılım payı adı altında bir ücret alınmaktadır.

Muayene Katılım Payı Nedir?

Muayene katılım payı, SGK’lı hastaların devlet hastanelerinde muayene olduklarında ödedikleri bir ücrettir. Bu ücret, muayenenin yapıldığı branşa ve hastanın sigortalılık durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Muayene Katılım Payı Ücretleri

2023 yılı itibarıyla, devlet hastanelerinde muayene katılım payı ücretleri şu şekildedir:

 • Aile hekimi, sağlık ocağı: 2 TL
 • Devlet hastaneleri (tüm branşlar): 8 TL
 • Özel hastaneler: 15 TL

SGK’lı hastaların muayene katılım payı ücreti, eczanelerden nakit olarak ödenmektedir. Ödeme, muayene olduktan sonra eczane tarafından hastadan tahsil edilmektedir.

Muayene Katılım Payından Muaf Tutukluklar

Muayene katılım payından bazı kişiler muaf tutulmaktadır. Bu kişiler şunlardır:

 • 65 yaş ve üzeri vatandaşlar
 • 72 ay ve üzeri engelli vatandaşlar
 • 6 aydan küçük çocuklar
 • Harp ve vazife malulleri
 • Şehit yakınları
 • Bakıma muhtaç kişiler
 • Sosyal güvencesi olmayan kişiler

Bu kişiler, devlet hastanelerinde muayene olduklarında herhangi bir ücret ödemezler.

Muayene Katılım Payının Amacı

Muayene katılım payı uygulamasının amacı, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu uygulama ile, devlet hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin maliyetinin bir kısmının hastalardan karşılanması amaçlanmaktadır.

Muayene Katılım Payı Uygulamasına Eleştiriler

Muayene katılım payı uygulaması, bazı kesimler tarafından eleştiriler almaktadır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

 • Uygulamanın, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığı ve sağlık hizmetlerinin eşitliğini zedelediği iddia edilmektedir.
 • Uygulamanın, gelir düzeyi düşük vatandaşları daha fazla etkilediği iddia edilmektedir.

Muayene Katılım Payı Uygulamasının Geleceği

Muayene katılım payı uygulamasının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği henüz belli değildir. Ancak, uygulamanın devam etmesi beklenmektedir.

Sonuç

Türkiye’de devlet hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı ücretsizdir. Ancak, 2008 yılından itibaren, devlet hastanelerinde muayene ücreti olarak adlandırılan bir uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama kapsamında, SGK’lı hastalardan muayene katılım payı adı altında bir ücret alınmaktadır.

Muayene katılım payı ücreti, muayenenin yapıldığı branşa ve hastanın sigortalılık durumuna göre değişiklik göstermektedir. Muayene katılım payından bazı kişiler muaf tutulmaktadır. Bu kişiler şunlardır:

 • 65 yaş ve üzeri vatandaşlar
 • 72 ay ve üzeri engelli vatandaşlar
 • 6 aydan küçük çocuklar
 • Harp ve vazife malulleri
 • Şehit yakınları
 • Bakıma muhtaç kişiler
 • Sosyal güvencesi olmayan kişiler

Muayene katılım payı uygulamasının amacı, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu uygulama ile, devlet hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin maliyetinin bir kısmının hastalardan karşılanması amaçlanmaktadır.

Muayene katılım payı uygulaması, bazı kesimler tarafından eleştiriler almaktadır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır:

 • Uygulamanın, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığı ve sağlık hizmetlerinin eşitliğini zedelediği iddia edilmektedir.
 • Uygulamanın, gelir düzeyi düşük vatandaşları daha fazla etkilediği iddia edilmektedir.

Muayene katılım payı uygulamasının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği henüz belli değildir. Ancak, uygulamanın devam etmesi beklenmektedir.


Yayımlandı

kategorisi