Doğal Gaz Metreküp Fiyatı 2019 2024-2025 Güncel

2019 Doğal Gaz Metreküp Fiyatı

Doğal gaz, hane halkı ve sanayide kullanılan en önemli enerji kaynaklarından biridir. Türkiye’de doğal gaz satış fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir. 2019 yılında doğal gaz satış fiyatları, önceki yıla göre ortalama %10 oranında artmıştır.

Konutlarda Doğal Gaz Fiyatları

Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatları, tüketim miktarına göre değişmektedir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, konutlarda kullanılan doğal gazın metreküp fiyatı aşağıdaki gibidir:

  • Tüketim miktarı 522 metreküpün altında olanlar: 136,8 kuruş
  • Tüketim miktarı 522-5219 metreküp arasında olanlar: 134,7 kuruş
  • Tüketim miktarı 5219 metreküp ve üzerinde olanlar: 135,4 kuruş

Yani, 2019 yılında konutlarda kullanılan 1 metreküp doğal gazın fiyatı ortalama 135,4 kuruştur. Bu fiyat, 2018 yılına göre ortalama %10 oranında artmıştır.

Sanayide Doğal Gaz Fiyatları

Sanayide kullanılan doğal gaz fiyatları, tüketim miktarına göre değişmektedir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, sanayide kullanılan doğal gazın metreküp fiyatı aşağıdaki gibidir:

  • Tüketim miktarı 26094 metreküpün altında olanlar: 136,1 kuruş
  • Tüketim miktarı 26094-104376000 metreküp arasında olanlar: 137,8 kuruş
  • Tüketim miktarı 104376000 metreküp ve üzerinde olanlar: 168,6 kuruş

Yani, 2019 yılında sanayide kullanılan 1 metreküp doğal gazın fiyatı ortalama 138,4 kuruştur. Bu fiyat, 2018 yılına göre ortalama %10 oranında artmıştır.

Doğal Gaz Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Doğal gaz fiyatları, aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir:

  • Doğal gazın uluslararası piyasalardaki fiyatı: Doğal gaz fiyatları, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarına paralel olarak değişmektedir. Petrol fiyatlarının artması, doğal gaz fiyatlarının da artmasına neden olmaktadır.
  • Doğal gazın tedarik güvenliği: Doğal gazın tedarik güvenliği de fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ülkenin doğal gaz tedarik güvenliğinin azalması, fiyatların artmasına neden olmaktadır.
  • Döviz kuru: Doğal gaz fiyatları, döviz kuruna bağlı olarak da değişmektedir. Döviz kurunun artması, fiyatların da artmasına neden olmaktadır.

Doğal Gaz Fiyatlarının Geleceği

Doğal gaz fiyatlarının gelecekte nasıl değişeceği, yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı olarak değişecektir. Petrol fiyatlarının artması ve doğal gazın tedarik güvenliğinin azalması, fiyatların artmasına neden olabilir. Döviz kurunun artması da fiyatların artmasına neden olabilir.

Ancak, doğal gazın temiz bir enerji kaynağı olması ve çevresel etkilerinin az olması, fiyatların artmasını sınırlayabilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, doğal gaz talebinin azalmasına neden olabilir.

Sonuç

2019 yılında doğal gaz satış fiyatları, önceki yıla göre ortalama %10 oranında artmıştır. Bu artış, doğal gazın uluslararası piyasalardaki fiyat artışından kaynaklanmaktadır. Doğal gaz fiyatlarının gelecekte nasıl değişeceği, yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı olarak değişecektir.


Yayımlandı

kategorisi