Dyk Kurs Ücreti 2024-2025 Güncel

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Ücretleri

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılan ve öğrencilere akademik başarılarını artırmak için ücretsiz olarak verilen kurslardır. Bu kurslarda, öğrencilere temel derslerin yanı sıra yabancı dil, kodlama, robotik gibi dersler de verilmektedir.

DYK kursları, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki dönemde düzenlenmektedir. Hafta içi kursları, genellikle okul saatleri içinde, hafta sonu kursları ise okul saatleri dışında yapılmaktadır.

DYK kurslarında görev alan öğretmenlere, MEB tarafından ek ders ücreti ödenmektedir. Bu ücret, hafta içi ve hafta sonu yapılan kurslar için farklılık göstermektedir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı DYK Kurs Ücretleri

2023-2024 eğitim öğretim yılında DYK kurslarında görev alan öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri şu şekildedir:

  • Hafta içi kurslar: 121,43 TL (%0 vergi kesintisi ile)
  • Hafta sonu kurslar: 130,10 TL (%0 vergi kesintisi ile)

Bu ücretler, MEB tarafından belirlenen ek ders ücretlerinin %100 artırımlı halidir.

DYK Kurs Ücretlerinin Hesaplanması

DYK kurslarında görev alan öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri, görev aldıkları ders saatine göre hesaplanmaktadır. Bir öğretmen, hafta içi bir günde en fazla 10 saat kursa girebilir. Bu durumda, öğretmene o gün için 1 saat ek ders ücreti ödenir.

Hafta sonu kurslarında ise bir öğretmen, bir günde en fazla 20 saat kursa girebilir. Bu durumda, öğretmene o gün için 2 saat ek ders ücreti ödenir.

Örneğin, bir öğretmen hafta içi 5 gün boyunca 10 saat kursa girerse, o ay için toplam 50 saat ek ders ücreti alır. Bu ücretin vergi kesintisi yapılmamış hali 6071,50 TL’dir.

DYK Kurs Ücretlerinin Ödenmesi

DYK kurslarında görev alan öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri, her ay düzenli olarak ödenmektedir. Bu ücretler, öğretmenlerin maaşlarıyla birlikte ödenebilmektedir.

DYK Kurs Ücretleri ile İlgili Diğer Hususlar

  • DYK kurslarında görev alan öğretmenlere, hafta içi ve hafta sonu kurslara katıldıkları gün için hazırlık ve planlama ücreti de ödenmektedir. Bu ücret, 1 saatlik ek ders ücretinin yarısı kadardır.
  • DYK kurslarında görev alan idarecilere de ek ders ücreti ödenmektedir. İdarecilerin ek ders ücreti, görev aldıkları ders saatine göre değil, görev yaptıkları gün sayısına göre belirlenmektedir.
  • DYK kurslarına katılan öğrencilere herhangi bir ücret ödenmemektedir.

DYK Kurs Ücretleri ile İlgili Tartışmalar

DYK kurslarında görev alan öğretmenlerin ek ders ücretleri, son yıllarda sıklıkla gündeme gelmektedir. Bazı kesimler, bu ücretlerin yetersiz olduğunu ve öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alamadıklarını savunmaktadır. Diğer kesimler ise, bu ücretlerin yeterli olduğunu ve öğretmenlerin ek gelir elde etmelerini sağladığını savunmaktadır.

MEB, DYK kurslarında görev alan öğretmenlerin ek ders ücretlerini her yıl yeniden belirlemektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında belirlenen ücretler, önceki yıllara göre %100 artırımlı olarak belirlenmiştir.


Yayımlandı

kategorisi