Ece Isminin Anlamı 2024-2025 Güncel

Ece İsminin Anlamı

Ece ismi, Türkçe kökenli bir isimdir. TDK’ya göre ece isminin anlamı, “kraliçe, güzel kadın”dır. Ece ismi, Türk ve Altay mitolojisinde de önemli bir yere sahiptir. Türk mitolojisinde ece, yeryüzündeki ilk kadındır. Ayrıca, Türk devletlerinde hükümdar eşlerine ve kraliçelere de ece denirdi.

Ece ismi, tarihi boyunca pek çok farklı kültürde kullanılmıştır. Örneğin, Antik Mısır’da tanrıça Hathor’a ece denirdi. Eski Yunan’da ise tanrıça Hera’ya ece denirdi.

Günümüzde ece ismi, Türkiye’de en popüler kız isimlerinden biridir. 2022 yılı verilerine göre, Türkiye’de doğan her 1000 kız çocuğundan 22’sine ece ismi verilmektedir.

Ece İsminin Kökeni

Ece isminin kökeni, Türk dillerine dayanmaktadır. Ece isminin kökenine dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bazı araştırmacılar ece isminin “ak” ve “ce” kelimelerinden türediğini öne sürmektedir. Ak kelimesi, beyaz, parlak, temiz anlamına gelir. Ce kelimesi ise büyük, ulu, ileri gelen anlamına gelir. Bu görüşe göre, ece ismi “büyük, ulu, ileri gelen beyaz kadın” anlamına gelir.

Başka bir görüşe göre ise ece ismi, “ak sakallı ihtiyar” anlamına gelen “akçe” kelimesinden türemiştir. Bu görüşe göre, ece ismi “ak sakallı ihtiyar kadın” anlamına gelir.

Ece İsminin Anlamları

Ece isminin birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlar şunlardır:

 • Kraliçe
 • Güzel kadın
 • Büyük kadın
 • Ak sakallı ihtiyar
 • Arkadaş, dost

Ece ismi, özellikle kız bebeklere verilen bir isimdir. Ece ismine sahip olan kişiler, genellikle güçlü, zeki ve güzel olarak tanımlanır.

Ece İsminin Özellikleri

Ece ismine sahip olan kişiler, genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Güçlü ve kararlı bir yapıya sahiptirler.
 • Zeki ve zekidirler.
 • Güzel ve alımlıdırlar.
 • Arkadaş canlısı ve sosyaldirler.
 • Özgürlüğüne düşkündürler.

Ece ismine sahip olan kişiler, genellikle iş hayatında başarılı olurlar. Liderlik ve yöneticilik yetenekleri gelişmiştir. Ayrıca, sanata ve spora da ilgi duyarlar.

Ece İsminin Kur’an’da Geçişi

Ece ismi, Kur’an’da geçmemektedir. Ancak, ece ismi Türk kültüründe ve mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, ece ismi, Türk aileler tarafından kız bebeklere sıklıkla verilmektedir.

Ece İsmiyle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Ece ismiyle ilgili atasözleri ve deyimler şunlardır:

 • Ece bilirse çay demler. (Herkesin kendine göre bir fikri vardır.)
 • Ece bir kez konuşur. (Bir konuda kararlı olan kişi, bir kez konuşur ve sonra kararından vazgeçmez.)
 • Ece bir kez kızarırsa, o kızgınlık soğumaz. (Bir kişinin bir kez kızması, uzun süre geçmez.)

Ece İsmine Benzer İsimler

Ece ismine benzer isimler şunlardır:

 • Açe
 • Ace
 • Ecegül
 • Ecenur
 • Ecesu

Sonuç

Ece ismi, Türkçe kökenli, güçlü ve anlamlı bir isimdir. Ece ismine sahip olan kişiler, genellikle başarılı ve mutlu bir yaşam sürerler.


Yayımlandı

kategorisi