Ek Ders Ücreti 2022 2024-2025 Güncel

2022 Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

Ek ders ücreti, kamu kurumlarında çalışan öğretmenlerin, kadro görevlerinin dışında yaptıkları ek işler karşılığında aldıkları ücrettir. Ek ders ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenir.

2022 yılında ek ders ücretleri şu şekildedir:

 • Gündüz ek ders ücreti (brüt): 46,70 TL
 • Gece ek ders ücreti (brüt): 50,04 TL
 • Nöbet ücreti (brüt): 46,70 TL

Ek ders ücretleri, vergi dilimine göre net olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 • Yüzde 15 vergi dilimine girenler: 39,35 TL
 • Yüzde 20 vergi dilimine girenler: 37,01 TL

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, gösterge rakamı, ek ders saati sayısı ve memur aylık katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Formül:

Ek ders ücreti = Gösterge rakamı * Ek ders saati sayısı * Memur aylık katsayısı

Örnek:

Bir öğretmenin ek ders ücretini hesaplamak için öncelikle öğretmenin unvanı ve derecesine göre gösterge rakamını bulmamız gerekir. Örneğin, bir sınıf öğretmeninin gösterge rakamı 220’dir. Öğretmenin ek ders saati sayısını da 10 olarak varsayalım. Ocak 2023 için memur aylık katsayısı ise 0,306598’dir.

Bu bilgilere göre öğretmenin ek ders ücreti şu şekilde hesaplanır:

Ek ders ücreti = 220 * 10 * 0,306598
Ek ders ücreti = 67,318

Bu öğretmenin ek ders ücreti, yüzde 15 vergi dilimine göre 39,35 TL, yüzde 20 vergi dilimine göre ise 37,01 TL olacaktır.

Ek Ders Türleri

Ek ders ücretleri, görev türüne göre şu şekilde sınıflandırılır:

 • Ders görevi: Öğretmenlerin, normal ders görevi dışında yaptıkları ders verme karşılığında aldıkları ücrettir.
 • Laboratuvar dersi görevi: Öğretmenlerin, laboratuvarda yapılan dersleri verme karşılığında aldıkları ücrettir.
 • Spor dersi görevi: Öğretmenlerin, spor derslerini verme karşılığında aldıkları ücrettir.
 • Nöbet görevi: Öğretmenlerin, nöbet tutma karşılığında aldıkları ücrettir.
 • Kurs görevi: Öğretmenlerin, kurslarda ders verme karşılığında aldıkları ücrettir.
 • Özel eğitim görevi: Öğretmenlerin, özel eğitim öğrencilerine ders verme karşılığında aldıkları ücrettir.
 • Rehberlik görevi: Öğretmenlerin, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini verme karşılığında aldıkları ücrettir.

Ek Ders Ücretinin Vergilendirilmesi

Ek ders ücretleri, 2022 yılı için belirlenen istisna tutarının (10.848,33 TL) altında kaldığı durumlarda vergiye tabi tutulmaz. Bu tutarın üzerinde kalan ek ders ücretleri ise gelir vergisine tabidir.

Ek Ders Ücretinin Ödenmesi

Ek ders ücretleri, aylık olarak ödenir. Ek ders ücretleri, öğretmenin maaşıyla birlikte ödenebileceği gibi, ayrı olarak da ödenebilir.

Ek Ders Ücretinin Artırılması Talebi

Ek ders ücretleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenir. Ancak, ek ders ücretlerinin memur maaşlarına oranla yetersiz olduğu ve bu nedenle artırılması gerektiği yönünde eleştiriler bulunmaktadır.

Sonuç olarak, 2022 yılında ek ders ücretleri, gündüz için 46,70 TL, gece için 50,04 TL ve nöbet için 46,70 TL olarak belirlenmiştir. Ek ders ücretleri, vergi dilimine göre net olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 • Yüzde 15 vergi dilimine girenler: 39,35 TL
 • **Yüzde 20

Yayımlandı

kategorisi