Ek Ders Ücreti 2023 2024-2025 Güncel

2023 Ek Ders Ücreti

Giriş

Ek ders ücreti, öğretmenlerin, mesai saatleri dışında yaptıkları ve normal ders saatinden farklı olan çalışmalar karşılığında aldıkları ücrettir. Ek ders ücreti, öğretmenlere, ders okutmak, sınav yapmak, kurs ve seminer vermek, belleticilik, rehberlik, araştırma, inceleme, denetleme, teftiş, yönetim, eğitim ve öğretimle ilgili her türlü proje hazırlama, uygulama ve denetleme, mesleki gelişim ve benzeri görevleri karşılığında ödenir.

Ek Ders Türleri

Ek ders ücreti, üç farklı şekilde ödenir:

  • Ders görevi karşılığı ek ders ücreti: Öğretmenlere, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, fiilen yaptıkları ders karşılığında ödenir.
  • Yönetici ve eğitim kurumu yöneticisi olmayanlar için ek ders ücreti: Yöneticiler ve eğitim kurumu yöneticisi olmayanlar, fiilen yaptıkları yönetim, eğitim ve öğretimle ilgili her türlü proje hazırlama, uygulama ve denetleme, mesleki gelişim ve benzeri görevler karşılığında ek ders ücreti alırlar.
  • Başka okullarda ders görevi karşılığı ek ders ücreti: Kadrolu öğretmenler, haftalık ders saati sayısını tamamlayamadıkları takdirde, başka okullarda ders görevi karşılığında ek ders ücreti alırlar.

Ek Ders Ücreti Hesaplaması

Ek ders ücreti, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Ek ders ücreti = brüt ek ders ücreti x ek ders sayısı

Brüt Ek Ders Ücreti

Brüt ek ders ücreti, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Brüt ek ders ücreti = gösterge x katsayı x ek ders ücreti katsayısı

Gösterge

Gösterge, öğretmenin kadro unvanına göre belirlenir.

Katsayı

Katsayı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Ek Ders Ücreti Katsayısı

Ek ders ücreti katsayısı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

2023 Ek Ders Ücreti

2023 yılı Temmuz – Aralık dönemi için ek ders ücretleri aşağıdaki gibidir:

Ek Ders Türü Brüt Ek Ders Ücreti Ek Ders Ücreti Katsayısı
Ders görevi karşılığı ek ders ücreti 75,15 TL 0,23
Yönetici ve eğitim kurumu yöneticisi olmayanlar için ek ders ücreti 75,15 TL 0,23
Başka okullarda ders görevi karşılığı ek ders ücreti 75,15 TL 0,23

Ek Ders Ücreti Kesintileri

Ek ders ücretinden, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir vergisi kesintisi, ek ders ücretinin brüt tutarından yapılır.

Damga Vergisi Kesintisi

Damga vergisi kesintisi, ek ders ücretinin brüt tutarından yapılır.

Ek Ders Ücreti Ödeme Süresi

Ek ders ücreti, her ayın 20’sinde ödenir.

Ek Ders Ücreti İle İlgili Diğer Hususlar

  • Ek ders ücreti, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere ödenir.
  • Ek ders ücreti, ders görevi karşılığı ek ders ücreti, yönetici ve eğitim kurumu yöneticisi olmayanlar için ek ders ücreti ve başka okullarda ders görevi karşılığı ek ders ücreti olmak üzere üç şekilde ödenir.
  • Ek ders ücreti, brüt tutarından gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak net olarak ödenir.
  • Ek ders ücreti, her ayın 20’sinde ödenir.

Sonuç

Ek ders ücreti, öğretmenlerin, mesai saatleri dışında yaptıkları ve normal ders saatinden farklı olan çalışmalar karşılığında aldıkları ücrettir. 2023 yılı Temmuz – Aralık dönemi için ek ders ücretleri, brüt olarak 75,15 TL’dir. Ek ders ücretinden, gelir ve damga vergisi kesint


Yayımlandı

kategorisi