Ek Ders Ücreti 2024-2025 Güncel

Ek Ders Ücreti Nedir?

Ek ders ücreti, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan öğretmenlere, aylık karşılığı zorunlu ders görevini tamamlayan personele, o aşamadan sonra görevlendirileceği her ders saati için ayrıca verilen ödemedir. Ek ders ücreti, öğretmenlere ek gelir sağladığı için önemli bir unsurdur.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Ek ders ücreti = Ders saati ücreti * Ders sayısı

Ders saati ücreti, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. 2023 yılı için kadrolu öğretmenler için ders saati ücreti 60,12 TL, ücretli öğretmenler için ise 75,15 TL’dir.

Ek Ders Ücreti Hangi Durumlarda Ödenir?

Ek ders ücreti, aşağıdaki durumlarda ödenir:

  • Aylık karşılığı zorunlu ders görevini tamamlayan personele, o aşamadan sonra görevlendirileceği her ders saati için ayrıca verilen ödemedir.
  • Kadrolu öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
  • Ücretli öğretmenlere, haftada 30 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
  • Öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha nöbet görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
  • Öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha kurs görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
  • Öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha rehberlik ve psikolojik danışma görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
  • Öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha idarecilik görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
  • Öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha araştırma ve geliştirme görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
  • Öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha sınav görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

Ek Ders Ücreti Kaç Saate Kadar Ödenir?

Ek ders ücreti, aylık karşılığı zorunlu ders görevini tamamlayan personele, o aşamadan sonra görevlendirileceği her ders saati için ayrıca verilir. Ancak, ek ders ücretinin aylık toplamı, aylık karşılığı zorunlu ders görevinin haftada 40 saati geçmesi halinde, 40 saati aşan kısmı için ödenmez.

Ek Ders Ücreti Kaç Kez Ödenir?

Ek ders ücreti, her ay ödenir. Ancak, öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir. Bu ek ders ücreti, her ayın son iş günü ödenir.

Ek Ders Ücreti Vergiden Muaf Mıdır?

Ek ders ücreti, gelir vergisinden muaftır. Ancak, ek ders ücreti üzerinden damga vergisi kesintisi yapılır.

Ek Ders Ücreti Nasıl Ödenir?

Ek ders ücreti, öğretmenlere, banka hesaplarına yatırılarak ödenir.

**Ek


Yayımlandı

kategorisi