Ek Ders Ücreti Hesaplama 2024-2025 Güncel

Ek Ders Ücreti Hesaplama

Ek ders, devlet memurlarının ve öğretmenlerin, asıl görevleri dışında yaptıkları görevler karşılığında aldıkları ücrettir. Ek ders ücreti, memurun veya öğretmenin ünvanına, görev yaptığı saatlere ve dersin verildiği saate göre farklılık gösterir.

Ek Ders Ücretinin Hesaplanması

Ek ders ücreti, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Ek ders ücreti = (Gösterge x Katsayı) x Ders saati sayısı

Gösterge

Gösterge, ek ders ücretini hesaplamak için kullanılan bir birimdir. Gösterge, memurun veya öğretmenin ünvanına göre farklılık gösterir.

Katsayı

Katsayı, ek ders ücretini hesaplamak için kullanılan bir birimdir. Katsayı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Ders saati sayısı

Ders saati sayısı, ek ders ücretini hesaplamak için kullanılan bir birimdir. Ders saati sayısı, memurun veya öğretmenin ek ders verdiği saat sayısıdır.

Ek Ders Ücreti Hesaplama Örnekleri

Örnek 1:

Bir öğretmen, 2023 yılında, haftada 20 saat ek ders vermektedir. Öğretmenin ünvanı “branş öğretmeni”dir.

Gösterge: 0,296039

Katsayı: 0,433684 (Ocak-Haziran dönemi)

Ders saati sayısı: 20

Ek ders ücreti: (0,296039 x 0,433684) x 20 = 24,85 TL

Örnek 2:

Bir ücretli öğretmen, 2023 yılında, haftada 10 saat ek ders vermektedir. Ücretli öğretmenin ünvanı “uzman öğretici”dir.

Gösterge: 0,196783

Katsayı: 0,433684 (Ocak-Haziran dönemi)

Ders saati sayısı: 10

Ek ders ücreti: (0,196783 x 0,433684) x 10 = 8,75 TL

Ek Ders Ücretinin Vergilendirilmesi

Ek ders ücreti, gelir vergisine tabidir. Ek ders ücretinden, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir vergisi kesintisi, ek ders ücretinin brüt tutarından yapılır. Gelir vergisi kesintisi oranı, ek ders ücretinin brüt tutarına göre değişir.

Damga Vergisi Kesintisi

Damga vergisi kesintisi, ek ders ücretinin brüt tutarından yapılır. Damga vergisi kesintisi oranı, %0,5’tir.

Ek Ders Ücretinin Net Hesaplanması

Ek ders ücretinin net tutarı, brüt tutarından gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerinin yapılmasıyla bulunur.

Net ek ders ücreti = Brüt ek ders ücreti - Gelir vergisi kesintisi - Damga vergisi kesintisi

Örnek 3:

Örnek 1’deki öğretmenin gelir vergisi dilimi %15’tir.

Gelir vergisi kesintisi: (24,85 TL x %15) = 3,73 TL

Damga vergisi kesintisi: (24,85 TL x %0,5) = 1,24 TL

Net ek ders ücreti: (24,85 TL – 3,73 TL – 1,24 TL) = 19,88 TL

Ek Ders Ücreti Hesaplama Programları

Ek ders ücreti hesaplamak için internette birçok program bulunmaktadır. Bu programlar, ek ders ücretini hesaplamak için gerekli olan bilgileri girmenizi sağlar ve ek ders ücretinizi hesaplar.

Ek Ders Ücreti Hesaplama İpuçları

Ek ders ücretinizi hesaplarken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:

  • Ek ders ücreti hesaplarken doğru gösterge ve kats

Yayımlandı

kategorisi