Ek Ders Ücreti Ne Kadar 2023 2024-2025 Güncel

Ek Ders Ücreti Ne Kadar 2023?

Giriş

Ek ders ücreti, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere, ders saatinin üzerinde veya dışında yaptıkları işler karşılığında ödenen ücrettir. Ek ders ücreti, öğretmenlerin asli maaşlarına ek olarak ödenir ve öğretmenlerin gelir düzeyini önemli ölçüde etkiler.

Ek Ders Ücreti Hesaplama

Ek ders ücreti, aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Ek ders ücreti = (Gösterge x Aylık Katsayısı) / 100

Gösterge, ek ders ücretinin hesaplanmasında kullanılan bir katsayıdır. Aylık katsayısı ise, memurların aylık maaşlarının hesaplanmasında kullanılan bir katsayıdır.

2023 yılı Temmuz – Aralık dönemi için geçerli olan gösterge ve aylık katsayıları aşağıdaki gibidir:

Gösterge Aylık Katsayısı
375 0,23930

Bu formül ile yapılan hesaplama sonucunda, 2023 yılı Temmuz – Aralık dönemi için geçerli olan ek ders ücretleri aşağıdaki gibidir:

Ek Ders Saati Ek Ders Ücreti (TL)
Gündüz (hafta içi) 60,12
Gece (hafta içi) 60,12
Cumartesi ve Pazar (gündüz) 60,12
Cumartesi ve Pazar (gece) 60,12
Yarıyıl ve yaz tatili (gündüz) 60,12
Yarıyıl ve yaz tatili (gece) 60,12

Ek Ders Türleri

Ek ders ücreti, aşağıdaki türlere göre ödenir:

  • Ders görevi
  • Özel eğitim görevi
  • Yardımcı ders görevi
  • İdari görev
  • Bilimsel araştırma görevi
  • Yabancı dil görevi
  • Yazılı sınav görevi
  • Sözlü sınav görevi
  • Özel eğitimde destek görevi

Ders Görevi

Ders görevi, öğretmenlerin ders yılı içinde haftalık ders saati sayısından fazla yaptıkları ders saati karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

Özel Eğitim Görevi

Özel eğitim görevi, özel eğitim gerektiren öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde görev alan öğretmenlerin, bu hizmetler karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

Yardımcı Ders Görevi

Yardımcı ders görevi, okulun normal ders saatleri dışında, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu dersleri vermek üzere görevlendirilen öğretmenlerin, bu hizmetler karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

İdari Görev

İdari görev, okul müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü gibi idari görevlerde bulunan öğretmenlerin, bu görevler karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

Bilimsel Araştırma Görevi

Bilimsel araştırma görevi, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen bilimsel araştırma projeleri kapsamında görev alan öğretmenlerin, bu projelerde yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

Yabancı Dil Görevi

Yabancı dil görevi, yabancı dil derslerinde görev alan öğretmenlerin, bu dersleri vermeleri karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

Yazılı Sınav Görevi

Yazılı sınav görevi, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen yazılı sınavlarda görev alan öğretmenlerin, bu sınavlarda görev yapmaları karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

Sözlü Sınav Görevi

Sözlü sınav görevi, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sözlü sınavlarda görev alan öğretmenlerin, bu sınavlarda görev yapmaları karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

Özel Eğitimde Destek Görevi

Özel eğitimde destek görevi, özel eğitim gerektiren öğrencilere yönelik destek eğitim hizmetlerinde görev alan öğretmenlerin, bu hizmetler karşılığında ödenen ek ders ücretidir.

Ek Ders Ücreti Zammı

2023 yılı Temmuz ayında, memur maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılan ara zamlar kapsamında, ek ders ücretlerine de zam yapıldı. Bu zam ile birlikte, kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti saat


Yayımlandı

kategorisi