Ek Ders Ücreti Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

Ek ders ücreti, devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, normal ders saati dışında yaptıkları ek ders karşılığında ödenen ücrettir. Ek ders ücreti, dersin verildiği saate, dersin niteliğine, öğretmenin ünvanına ve kadrosuna göre farklılık gösterir.

Ek Ders Ücretinin Hesaplanması

Ek ders ücreti, brüt ve net olmak üzere iki şekilde hesaplanır. Brüt ek ders ücreti, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Brüt ek ders ücreti = Gösterge * Aylık katsayısı * %100

Gösterge, dersin niteliğine göre değişir. Normal ders için 1, özel eğitim ders ve kurs için 1,5, telafi eğitimi için 2, yetiştirme kursu için 2,5, kurs ve seminerlerde eğitici olarak görev almak için 3,5, ek ders görevi için görevlendirilen yöneticiler için 5,5’tur.

Aylık katsayısı, her yılbaşında memur maaşlarına yapılan zam oranında güncellenir. 2023 yılı için aylık katsayısı 0,433684’tür.

Brüt ek ders ücreti üzerinden gelir ve damga vergisi kesintileri yapılarak net ek ders ücreti bulunur. Gelir vergisi kesintisi, her yılbaşında belirlenen gelir vergisi oranlarına göre yapılır. 2023 yılı için gelir vergisi oranları, aşağıdaki gibidir:

  1. Gelir vergisi dilimi: %15
  1. Gelir vergisi dilimi: %20
  1. Gelir vergisi dilimi: %27
  1. Gelir vergisi dilimi: %35

Damga vergisi kesintisi, her yılbaşında belirlenen damga vergisi oranına göre yapılır. 2023 yılı için damga vergisi oranı %0,75’tir.

Ek Ders Ücretinin Türleri

Ek ders ücreti, aşağıdaki türlere ayrılır:

 • Normal ek ders: Normal ders saati dışında verilen ders karşılığında ödenen ek derstir.
 • Özel eğitim ders: Özel eğitim gören öğrencilere verilen ders karşılığında ödenen ek derstir.
 • Telafi eğitimi: Ders yılı içerisindeki derslerin telafisi için verilen ders karşılığında ödenen ek derstir.
 • Yetiştirme kursu: Öğrencilerin başarısının artırılması amacıyla verilen kurs karşılığında ödenen ek derstir.
 • Kurs ve seminerlerde eğitici olarak görev: Kurs ve seminerlerde eğitici olarak görevlendirilen öğretmenlere ödenen ek derstir.
 • Ek ders görevi için görevlendirilen yöneticiler: Ek ders görevi için görevlendirilen yöneticilere ödenen ek derstir.

Ek Ders Ücretinin Ödenmesi

Ek ders ücretleri, her ay sonunda ödenir. Ek ders ücreti, öğretmenlere, banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenir.

Ek Ders Ücretine İlişkin Düzenlemeler

Ek ders ücretine ilişkin düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmeliği ile yapılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre, ek ders ücreti, aşağıdaki koşullara göre ödenir:

 • Ek ders görevi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir görevdir.
 • Ek ders görevi, normal ders saati dışında yapılır.
 • Ek ders görevi, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yapılır.

Ek Ders Ücretinin Artışı

Ek ders ücreti, her yılbaşında memur maaşlarına yapılan zam oranında artırılır. 2023 yılı için ek ders ücreti, Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte, %25 oranında artırılmıştır. Buna göre, 2023 yılı için ek ders ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Kadrolu öğretmenler için normal ek ders: 75,15 TL
 • Ücretli öğretmenler için normal ek ders: 75,15 TL
 • Kadrolu öğretmenler için özel eğitim ders: 112,73 TL
 • Ücretli öğretmenler için özel eğitim ders: 112,73 TL
 • Kadrolu öğretmenler için telafi eğitimi: 150,27

Yayımlandı

kategorisi