Elektrik Fiyatı 2024-2025 Güncel

Türkiye’de Elektrik Fiyatları

Elektrik, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Evlerimizde, işyerlerimizde, ulaşımda, sanayide ve daha birçok alanda kullanıyoruz. Elektrik fiyatları, bu nedenle hayatımızın önemli bir parçasıdır.

Türkiye’de elektrik fiyatları, 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla şöyledir:

 • Meskenler için:
  • Aylık toplam 240 kWh’e kadar: 1,48 TL/kWh
  • 240 kWh’ten fazlası için: 2,22 TL/kWh
 • Ticari işletmeler için:
  • Sanayi ve ticarethaneler için: 2,83 TL/kWh
  • Tarımsal sulama için: 1,26 TL/kWh
 • Kamu kuruluşları için:
  • 1,65 TL/kWh (Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarifesi)
  • 2,20 TL/kWh (Elektrik Tedarik Acentası (ETAŞ) tarifesi)

Bu fiyatlara, enerji bedeli, dağıtım bedeli, elektrik tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahildir.

Elektrik Fiyatlarının Belirlenmesi

Türkiye’de elektrik fiyatları, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir. EPDK, elektrik piyasasını düzenleyen ve denetleyen bir kamu kurumudur.

Elektrik fiyatları, enerji maliyetleri, dağıtım maliyetleri ve vergiler gibi faktörlere göre belirlenir. Enerji maliyetleri, elektrik üretimi için kullanılan yakıtların ve diğer girdilerin maliyetini ifade eder. Dağıtım maliyetleri, elektriğin tüketicilere dağıtılması için yapılan masrafları ifade eder. Vergiler ise, elektriğin tüketimine uygulanan vergileri ifade eder.

Elektrik Fiyatlarının Artışı

Türkiye’de elektrik fiyatları, son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. 2022 yılı başında, mesken aboneleri için 1 kWh elektrik fiyatı 0,76 TL iken, 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla bu fiyat 1,48 TL’ye yükselmiştir. Bu artış, yaklaşık %100’lük bir artışa tekabül etmektedir.

Elektrik fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri arasında, enerji maliyetlerinin artması, dağıtım maliyetlerinin artması ve vergilerin artması yer almaktadır.

Enerji Maliyetlerinin Artması

Enerji maliyetlerinin artmasının başlıca nedenleri arasında, küresel enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı yer almaktadır. Küresel enerji krizi, doğal gaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının fiyatlarını önemli ölçüde artırmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ise, enerji piyasalarını daha da çalkantılı hale getirmiştir.

Dağıtım Maliyetlerinin Artması

Dağıtım maliyetlerinin artmasının başlıca nedenleri arasında, enerji altyapısının eskimesi ve yenilenmesi ihtiyacı yer almaktadır. Türkiye’de enerji altyapısı, önemli ölçüde eskimiştir. Bu durum, dağıtım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

Vergilerin Artması

Vergilerin artmasının başlıca nedenleri arasında, kamu gelirlerini artırmak ve enerji tüketimini azaltmak yer almaktadır. Türkiye’de, elektrik tüketimine uygulanan vergiler, son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu artış, elektrik fiyatlarının artmasına neden olmaktadır.

Elektrik Fiyatlarının Etkileri

Elektrik fiyatlarındaki artış, tüketiciler ve ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır.

Tüketiciler üzerindeki etkiler

Elektrik fiyatlarındaki artış, tüketicilerin elektrik faturalarını artırmaktadır. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü azaltmakta ve refahını olumsuz etkilemektedir.

Ekonomi üzerindeki etkiler

Elektrik fiyatlarındaki artış, ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Bu durum, sanayi üretimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemektedir.

Elektrik Fiyatlarının Düşürülmesi için Öneriler

Elektrik fiyatlarının düşürülmesi için, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi ve vergilerin düşürülmesi gibi önlemler alınabilir.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için:

 • Enerji verimliliği önlemleri alınarak enerji tüketimi azaltılabilir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılabilir.
 • Enerji ithalatı azaltılabilir.

Dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi için:

 • Enerji altyapısı yenilenebilir ve modernleştirilebilir.
 • Dağıtım şirketleri verimlilik artırıcı önlemler alabilir.

**Ver


Yayımlandı

kategorisi