Em Tazminatı Ödeme Süresi 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin işverene sağladığı emek ve hizmet karşılığında hak kazandığı bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının amacı, işçinin işsiz kaldığı dönemdeki geçimini sağlamak ve iş arama sürecindeki maddi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinin hangi nedenle gerçekleştiğine bakılmaksızın ödenir. Ancak, iş sözleşmesinin işverenin haklı nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı miktarı işçinin kıdem süresine ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Kıdem tazminatının tutarı, işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük ücrettir. Burada esas alınacak ücret, işçinin son giydirilmiş ücretidir. Yani, prim, ikramiye, fazla mesai, hafta tatili gibi ücret unsurları da kıdem tazminatının hesabına dahil edilir. 1 yıldan sonra artan süreler için ise orantılı ücret ödenir.

Örneğin, bir işçi 5 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve son giydirilmiş ücreti 5.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı tutarı 5.000 TL x 30 x 5 = 75.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 gün içerisinde ödenmelidir. İşveren, bu süre içerisinde ödeme yapmazsa, işçinin talebi halinde kıdem tazminatı tutarının iki katı kadar ceza ödemekle yükümlüdür.

Kıdem Tazminatı Ödeme Süresinin Uzatılması

İşveren ile işçinin anlaşması halinde, kıdem tazminatının ödeme süresi 10 günden daha uzun bir süreye uzatılabilir. Ancak, bu sürenin en fazla 30 güne kadar uzatılması mümkündür.

Kıdem Tazminatı Ödemesinin Taksitli Olarak Yapılması

İşveren ile işçinin anlaşması halinde, kıdem tazminatının taksitle ödenmesi de mümkündür. Ancak, bu durumda kıdem tazminatının en az yarısının peşin olarak ödenmesi gerekir. Kalan miktar ise, eşit taksitler halinde ve en fazla 6 ayda bir ödenebilir.

Kıdem Tazminatı Ödeme Süresinin Süresi

Kıdem tazminatı ödeme süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İş sözleşmesinin sona ermesi, işçinin işverene ihbar süresini vererek işten ayrılması, işverenin işçiyi işten çıkarması veya iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi şeklinde gerçekleşebilir.

İşçinin İşverenden Kıdem Tazminatı Talep Etmesi

Kıdem tazminatı hakkı kazanan işçi, bu hakkını işverenden talep edebilir. İşçi, kıdem tazminatı talebini iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yazılı olarak işverene bildirmelidir.

İşveren, işçinin kıdem tazminatı talebini 10 gün içerisinde ödemelidir. İşveren, bu süre içerisinde ödeme yapmazsa, işçinin talebi halinde kıdem tazminatı tutarının iki katı kadar ceza ödemekle yükümlüdür.

Kıdem Tazminatı Talebinin Dava Yoluyla İlerletilmesi

İşveren, işçinin kıdem tazminatı talebini ödemezse, işçi bu talebini dava yoluyla da ilerletebilir. İşçi, kıdem tazminatı talebiyle birlikte, işverenin kendisine ödemesi gereken faiz ve tazminatları da talep edebilir.

Kıdem tazminatı davalarında, işçinin kıdem tazminatı hakkı kazandığını ispatlaması gerekir. İşçinin kıdem tazminatı hakkı kazandığını ispatlamak için, iş sözleşmesinin varlığını, işyerinde çalıştığı süreyi ve ücretini belgelemesi gerekir.

Kıdem tazminatı davaları, iş mahkemelerinde görülür. İş mahkemeleri, kıdem tazminatı davalarında, işçinin kıdem tazminatı hakkı kazandığını ispatlaması halinde, işçinin lehine karar verir.

Sonuç

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin işverene sağladığı emek ve hizmet karşılığında hak kazandığı bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işsiz kaldığı dönemdeki geçimini sağlamak ve iş arama sürecindeki maddi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin hangi nedenle gerçekleştiğine bakılmakkıd


Yayımlandı

kategorisi