Emekli Çalışan Kendi Isteğiyle Işten Ayrılırsa Tazminat Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

Emekli Çalışan Kendi İsteğiyle İşten Ayrılırsa Tazminat Alabilir Mi?

Türkiye’de iş hukukuna göre, işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde doğar. İş sözleşmesi, işçinin kendi isteğiyle, işverenin haklı nedenle veya işverenin geçerli nedenle feshedilmesi ile sona erebilir.

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması, iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi anlamına gelir. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı alma hakkı, işçinin kıdem tazminatını hak edecek şekilde çalışmasına bağlıdır.

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, kıdem tazminatı, işyerinde en az bir yıl çalışmış işçilere, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin brüt ücreti ve kıdem süresine göre hesaplanan bir tazminattır.

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşçi, işyerinde bir yılını doldurmadan işten ayrılırsa, kıdem tazminatı alamaz.

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, iş sözleşmesinin feshedilmesi tarihindeki brüt ücretinin ve kıdem süresinin dikkate alınması gerekir. Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücretinin her yıl için 30 günlük ücreti kadar hesaplanır.

Örneğin, bir işçinin işyerinde 5 yıl çalıştığını ve brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı, 5.000 TL x 30 x 5 = 75.000 TL olacaktır.

Emekli Çalışan Kendi İsteğiyle İşten Ayrılırsa Tazminat Alabilir Mi?

Emekli çalışanlar da, diğer işçiler gibi, iş kanununun belirlediği şartlara uygun olarak işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Emekli çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Emekli çalışan, işyerinde bir yılını doldurmadan işten ayrılırsa, kıdem tazminatı alamaz.

Emekli çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, iş sözleşmesinin feshedilmesi tarihindeki brüt ücretinin ve kıdem süresinin dikkate alınması gerekir. Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücretinin her yıl için 30 günlük ücreti kadar hesaplanır.

Örneğin, bir emekli çalışanın işyerinde 5 yıl çalıştığını ve brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, emekli çalışanın kıdem tazminatı, 5.000 TL x 30 x 5 = 75.000 TL olacaktır.

Emekli Çalışanın Kıdem Tazminatı Hesabında Emekliliğe Kadar Çalıştığı Süre Dikkate Alınır mı?

Emekli çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, emekliliğe kadar çalıştığı süre, kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Kıdem tazminatı hesabına sadece, işçinin işyerinde çalıştığı süre dahil edilir.

Örneğin, bir işçinin 20 yıl çalışarak emekli olduğunu ve emekli olduktan sonra aynı işyerinde 5 yıl daha çalıştığını varsayalım. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı hesabına sadece, işyerinde çalıştığı ilk 20 yıllık süre dahil edilir. Emekli olduktan sonra çalıştığı 5 yıllık süre, kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.

Emekli Çalışanın Kıdem Tazminatı Alacağı Nasıl Hesaplanır?

Emekli çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, kıdem tazminatı alacağı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Kıdem tazminatı = İşçinin brüt ücreti x 30 x Kıdem süresi

Örneğin, bir emekli çalışanın işyerinde 5 yıl çalıştığını ve brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, emekli çalışanın kıdem tazminatı alacağı, aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 5.000 TL x 30 x 5 = 75.000 TL

Yayımlandı

kategorisi