Emekli Olan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

Emekli Olan Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye, iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemi, brüt ücreti ve son 3 ayda aldığı ücret zammı oranları dikkate alınarak hesaplanır.

Emekli olan işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağı, işçinin iş sözleşmesinin feshi şekline göre değişmektedir.

İşveren tarafından işten çıkarılan emekli işçi kıdem tazminatı alabilir.

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, işveren tarafından işten çıkarılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hüküm, emekli işçiler için de geçerlidir.

Örneğin, 15 yıl 3600 prim gününü doldurmuş ve emekliliğe hak kazanmış bir işçi, işveren tarafından işten çıkarılırsa, kıdem tazminatına hak kazanır.

İşçi tarafından istifa eden emekli işçi kıdem tazminatı alamaz.

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenmez. Bu hüküm, emekli işçiler için de geçerlidir.

Örneğin, 15 yıl 3600 prim gününü doldurmuş ve emekliliğe hak kazanmış bir işçi, kendi isteğiyle işten ayrılırsa, kıdem tazminatı alamaz.

İşçi tarafından haklı nedenle işten çıkarılan emekli işçi kıdem tazminatı alabilir.

İş Kanunu’nun 24. maddesine göre, işçinin haklı nedenle işten çıkarılması halinde kıdem tazminatı ödenir. Bu hüküm, emekli işçiler için de geçerlidir.

Örneğin, işverenin işçiye karşı ağır ve haksız bir davranışta bulunması nedeniyle işçinin haklı nedenle işten ayrılması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İşçi tarafından geçerli nedenle işten çıkarılan emekli işçi kıdem tazminatı alabilir.

İş Kanunu’nun 25. maddesine göre, işçinin geçerli nedenle işten çıkarılması halinde kıdem tazminatı ödenir. Bu hüküm, emekli işçiler için de geçerlidir.

Örneğin, işçinin işyerindeki performansının düşmesi nedeniyle işveren tarafından geçerli nedenle işten çıkarılması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Emekli olan işçinin kıdem tazminatının hesaplanması

Emekli olan işçinin kıdem tazminatı, işçinin kıdemi, brüt ücreti ve son 3 ayda aldığı ücret zammı oranları dikkate alınarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı, işçinin kıdemi ve brüt ücreti çarpılarak hesaplanır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemi 1 yıldan az ise, 1 yıl olarak kabul edilir.

Örneğin, 15 yıl 3600 prim gününü doldurmuş ve emekliliğe hak kazanmış bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı 150.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatına son 3 ayda alınan ücret zammı oranları da yansıtılır. Örneğin, işçinin son 3 ayda aldığı ücret zammı oranı %10 ise, işçinin kıdem tazminatı 165.000 TL olacaktır.

Emekli olan işçinin kıdem tazminatı tavan

Kıdem tazminatı tavan, işçinin bir yıllık kıdemi için ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı miktarıdır. Kıdem tazminatı tavan, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

2023 yılı için kıdem tazminatı tavan, 100.000 TL’dir. Bu nedenle, işçinin kıdem tazminatı tavan miktarını aşarsa, tavan miktarı kadar kıdem tazminatı ödenir.

**Sonuç olarak, emekli olan işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağı, işçinin iş sözleşmesinin feshi şekline göre değişmektedir. İşveren tarafından işten çıkarılan emekli işçi kıdem tazminatı alabilir. İşçi tarafından istifa eden emekli işçi kıdem tazminatı alamaz. İşçi tarafından haklı nedenle işten çıkarılan emekli işçi kıdem tazminatı alabilir. İşçi tarafından geçerli nedenle işten çıkarılan emekli işçi kıdem tazminatı alabilir. Emekli olan işçinin kıdem tazminatı, işçinin kıdemi, brüt ücreti


Yayımlandı

kategorisi