Emekli Olduktan Sonra Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

Emekli Olduktan Sonra Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem tazminatı, bir işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçiye ödenen maddi bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Emekli olduktan sonra çalışan işçiler de, iş sözleşmelerinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirler. Ancak, emekli olduktan sonra çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için bazı şartlar vardır.

Emekli Olduktan Sonra Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Emekli olduktan sonra çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için aşağıdaki şartlar aranır:

  • İşçi, emeklilik için gerekli sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmalıdır.
  • İşçi, emeklilik için gerekli yaş koşulunu da sağlamış olmalıdır.
  • İşçi, emeklilik sonrası çalışmaya devam ettiği işyerinde en az bir yıl çalışmış olmalıdır.

Emekli Olduktan Sonra Kıdem Tazminatı Hesaplanması

Emekli olduktan sonra çalışan işçilerin kıdem tazminatı, emeklilik öncesi çalışma süresi ve emeklilik sonrası çalışma süresi olmak üzere iki ayrı dönemden hesaplanır.

Emeklilik Öncesi Çalışma Süresi

Emeklilik öncesi çalışma süresi, işçinin emeklilik öncesi işyerinde çalıştığı süredir. Bu süre, emeklilik için gerekli sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçiler için, emeklilik öncesi işyerinde çalıştığı son günü izleyen tarihten önceki son iş günüdür.

Emeklilik öncesi çalışma süresi için kıdem tazminatı, işçinin emeklilik öncesi işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Emeklilik Sonrası Çalışma Süresi

Emeklilik sonrası çalışma süresi, işçinin emeklilik sonrası işyerinde çalıştığı süredir. Bu süre, işçinin emeklilik öncesi işyerinden ayrıldığı tarihten sonraki ilk iş günüdür.

Emeklilik sonrası çalışma süresi için kıdem tazminatı, işçinin emeklilik sonrası işyerinde çalıştığı süreye ve brüt ücretine göre hesaplanır.

Emekli Olduktan Sonra Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Emekli olduktan sonra çalışan işçilerin kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 20 iş günü içinde ödenmelidir. İşveren, bu süre içinde kıdem tazminatını ödemezse, işçiye en yüksek mevduat faizi uygulanır.

Emekli Olduktan Sonra Kıdem Tazminatı Alınmaması Halinde Yapılması Gerekenler

Emekli olduktan sonra çalışan işçilerin, iş sözleşmelerinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Ancak, işveren kıdem tazminatını ödemezse, işçinin kıdem tazminatını almak için aşağıdaki yollara başvurması gerekir:

  • İşverene kıdem tazminatı için ihtarname çekmek
  • İş Mahkemesi’nde dava açmak

İşverene kıdem tazminatı için ihtarname çekmek, işçinin kıdem tazminatını almadan önce yapması gereken en önemli işlemlerden biridir. İhtarnamede, işverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde yasal yollara başvurulacağı belirtilmelidir.

İşveren ihtarnameye rağmen kıdem tazminatını ödemezse, işçi iş Mahkemesi’nde dava açarak kıdem tazminatını alabilir. İş Mahkemesi’nde açılacak davada, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin haksız veya haklı olup olmadığı, işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı ve kıdem tazminatının miktarı gibi hususlar değerlendirilir.

Sonuç

Emekli olduktan sonra çalışan işçiler de, iş sözleşmelerinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi veya işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirler. Ancak, emekli olduktan sonra çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bu şartlar, işçinin emeklilik için gerekli sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olması, emeklilik için gerekli yaş koşulunu da sağlamış olması ve emeklilik sonrası çalışmaya devam ettiği işyerinde en az bir yıl çalışmış olmasıdır.


Yayımlandı

kategorisi