Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenlerin Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatı

Giriş

Türkiye’de emeklilik, çalışanların çalışma hayatının sona erdiği ve emeklilik aylığı almaya hak kazandığı bir dönemdir. Emekli olan çalışanlar, isterlerse çalışmaya devam edebilirler. Bu durumda, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatı hakları da merak konusu olmaktadır.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminattır. İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde de kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve ücretine göre hesaplanır. İşçinin çalıştığı her tam yıl için bir aylık ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatı hakları

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçiler, kıdem tazminatı hakları açısından iki döneme ayrılırlar:

  • Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı ödenmeden çalışmaya devam edenler
  • Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı alınarak çalışmaya devam edenler

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı ödenmeden çalışmaya devam edenler

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı ödenmeden çalışmaya devam eden işçiler, ikinci dönem çalışmalarından dolayı kıdem tazminatı alabilirler. Bu işçilerin kıdem tazminatı hakkı, ikinci dönem çalışmalarına göre hesaplanır.

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı alınarak çalışmaya devam edenler

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı alınarak çalışmaya devam eden işçiler, ikinci dönem çalışmalarından dolayı kıdem tazminatı alamazlar. Bu işçilerin kıdem tazminatı hakkı, ilk dönem çalışmalarına göre belirlenir.

Yargıtay kararları

Yargıtay, emekli olduktan sonra kıdem tazminatı alınarak çalışmaya devam eden işçilerin ikinci dönem çalışmalarından dolayı kıdem tazminatı alamayacaklarına dair kararlar vermiştir. Bu kararlarda, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi ve kıdem tazminatının ödenmesi halinde, bu dönemin artık tasfiye edilmiş olduğu ve işçinin ikinci dönem çalışmalarından dolayı yeni bir kıdem tazminatı hakkı doğmadığı belirtilmiştir.

Örnek

Bir işçi, 2000 yılında işe girmiş ve 2023 yılında emekli olmuştur. İşçi, emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam etmiş ve 2025 yılında işten ayrılmıştır. Bu işçinin kıdem tazminatı hakkı, 2025 yılı itibariyle 5 yıllık çalışma süresine göre hesaplanır.

Sonuç

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatı hakları, işçinin emekli olduktan sonra kıdem tazminatı alıp almadığına göre değişmektedir. Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı ödenmeden çalışmaya devam eden işçiler, ikinci dönem çalışmalarından dolayı kıdem tazminatı alabilirler. Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı alınarak çalışmaya devam eden işçiler ise, ikinci dönem çalışmalarından dolayı kıdem tazminatı alamazlar.

Ek bilgiler

  • Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçilerin, emeklilik aylığı ile birlikte ücret de alması mümkündür. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı hesabında, ücretin yanı sıra emeklilik aylığı da dikkate alınır.
  • Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçilerin, yıllık izin hakları da devam eder. Bu işçilerin, yıllık izinlerinin ücretleri de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

Sonuç olarak, emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatı hakları, işçinin emekli olduktan sonra kıdem tazminatı alıp almadığına göre değişmektedir.


Yayımlandı

kategorisi