Esila Isminin Anlamı 2024-2025 Güncel

Esila İsminin Anlamı ve Özellikleri

Esila ismi, Arapça kökenli bir isimdir. “Daha ileride, en son, en önde gelen” anlamına gelir. Esila ismi, kız çocuklarına verilen bir isimdir.

Esila isminin anlamı, hem güzel hem de anlamlı olması nedeniyle çokça tercih edilen bir isimdir. Esila isminin sahip olduğu anlamlar, bu ismi taşıyan kişilere de yansır. Esila ismine sahip kişiler, genellikle ileri görüşlü, liderlik vasfına sahip ve başarılı kişilerdir.

Esila isminin bir diğer anlamı da “sabah vakti”dir. Bu anlamıyla Esila ismi, yeni başlangıçları ve umudu temsil eder. Esila ismine sahip kişiler, genellikle hayatlarında yeniliklere açık ve pozitif düşünen kişilerdir.

Esila isminin bir diğer anlamı da “en son çiçek”tir. Bu anlamıyla Esila ismi, güzelliği ve narinliği temsil eder. Esila ismine sahip kişiler, genellikle güzel ve narin yapılı kişilerdir.

Esila isminin özellikleri, bu ismi taşıyan kişilere de yansır. Esila ismine sahip kişiler genellikle şu özelliklere sahiptir:

 • İleri görüşlü ve liderlik vasfına sahiplerdir.
 • Başarılı ve azimlilerdir.
 • Yeniliklere açık ve pozitif düşünürler.
 • Güzel ve narin yapılıdırlar.

Esila ismi, Türkiye’de son yıllarda en çok tercih edilen isimlerden biridir. Bu isim, hem güzel hem de anlamlı olması nedeniyle çokça sevilmektedir. Esila ismini taşıyan kişiler, genellikle hayatlarında başarılı ve mutlu olurlar.

Esila İsminin Kur’an’daki Yeri

Esila ismi, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak Esila isminin anlamlarından biri olan “sabah vakti”, Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de “Fecr Suresi”nin 18. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

“Gecenin karanlığı çöktüğü zaman, sabahın aydınlığı belirince, namaza kalk.”

Bu ayette, gecenin karanlığından sabahın aydınlığına geçiş, yeni bir başlangıcı temsil etmektedir. Bu nedenle Esila isminin de yeni başlangıçları ve umudu temsil ettiği söylenebilir.

Esila İsminin Akrostisi

Esila isminin akrostisi şu şekildedir:

En güzel isim Sevgi dolu Ileri görüşlü Liderlik vasfına sahip Azimli

Bu akrostiş, Esila isminin anlamını ve özelliklerini özetlemektedir.

Esila İsminin Yanına Yakışan İsimler

Esila ismi, hem tek başına hem de başka isimlerle birlikte kullanılabilir. Esila isminin yanına yakışacak bazı isimler şunlardır:

 • Esila Elif
 • Esila Zeynep
 • Esila Ayşe
 • Esila Nisa
 • Esila Melisa
 • Esila Defne
 • Esila Gül
 • Esila Ela
 • Esila Eylül

Esila ismi, hem güzel hem de anlamlı olması nedeniyle çokça tercih edilen bir isimdir. Esila ismini taşıyan kişiler, genellikle hayatlarında başarılı ve mutlu olurlar.


Yayımlandı

kategorisi