Evlilik Nedeniyle Işten Ayrılma Tazminat 2024-2025 Güncel

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Tazminat Hakkı

İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, kadın işçiler, evlilik nedeniyle iş sözleşmesini kıdem tazminatı ödenmek suretiyle feshetme hakkına sahiptir. Bu hak, sadece kadın işçilere tanınmış olup, erkek işçiler için geçerli değildir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın Şartları

Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekir.
  • İşçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi gerekir.
  • İşçinin iş sözleşmesini feshetmesi için evlilik dışında başka bir haklı nedene sahip olması gerekmez.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın Süreci

Kadın işçi, evlilik nedeniyle işten ayrılmak istediğinde, işverene yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimde, işçinin evlilik tarihi ve işten ayrılmak istediği tarih belirtilmelidir.

İşveren, işçinin bildirimini aldıktan sonra, işçinin kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücretidir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmada İhbar Tazminatı

Kadın işçi, evlilik nedeniyle işten ayrılırsa, ihbar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir. İhbar tazminatı, iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçiye ödenen bir tazminattır. Evlilik, haklı bir neden olarak kabul edilmez.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın Sonuçları

Kadın işçi, evlilik nedeniyle işten ayrılırsa, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkar:

  • İşçi, kıdem tazminatını hak kazanır.
  • İşçi, ihbar tazminatı talep edemez.
  • İşçi, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma hakkını elde eder.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın Örnekleri

Aşağıdaki örnekler, evlilik nedeniyle işten ayrılmanın nasıl gerçekleşebileceğini göstermektedir:

  • Bir kadın işçi, 1 Ocak 2023 tarihinde iş sözleşmesini imzalamıştır. İşçi, 10 Ocak 2023 tarihinde evlenmiştir. İşçi, 11 Ocak 2023 tarihinde işverene yazılı olarak bildirimde bulunarak, evlilik nedeniyle işten ayrıldığını belirtmiştir. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı hakkı doğacaktır.

  • Bir başka kadın işçi, 15 Mart 2023 tarihinde iş sözleşmesini imzalamıştır. İşçi, 1 Haziran 2023 tarihinde evlenmiştir. İşçi, 2 Haziran 2023 tarihinde işverene yazılı olarak bildirimde bulunarak, evlilik nedeniyle işten ayrıldığını belirtmiştir. Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı hakkı doğacaktır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın Hukuki Dayanağı

Evlilik nedeniyle işten ayrılmanın hukuki dayanağı, İş Kanunu’nun 14. maddesidir. Bu maddeye göre, kadın işçiler, evlilik nedeniyle iş sözleşmesini kıdem tazminatı ödenmek suretiyle feshetme hakkına sahiptir.

Sonuç

Evlilik nedeniyle işten ayrılma, kadın işçiler için önemli bir haktır. Bu hak, kadın işçilerin evlilik nedeniyle iş hayatından ayrılmalarına ve yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi