Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davası Nasıl Açılır 2024-2025 Güncel

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Gıda zehirlenmesi, gıdaların tüketimi sonucunda oluşan, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtilerle seyreden bir sağlık sorunudur. Gıda zehirlenmesine, gıdalarda bulunan bakteri, virüs, parazit veya kimyasallar neden olabilir.

Gıda zehirlenmesi yaşayan kişiler, tazminat davası açarak maddi ve manevi zararlarını karşılayabilirler. Gıda zehirlenmesi tazminat davası, tüketici mahkemelerinde açılır.

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davasının Şartları

Gıda zehirlenmesi tazminat davası açabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • Davacı, gıda zehirlenmesi geçirmiş olmalıdır.
 • Gıda zehirlenmesine, davalı tarafın kusurunun neden olması gerekir.
 • Davacı, gıda zehirlenmesi nedeniyle maddi veya manevi zarara uğramış olmalıdır.

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davasının Süresi

Gıda zehirlenmesi tazminat davası, zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre, gıda zehirlenmesinin meydana geldiği tarihten itibaren başlar.

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davasının Açılması

Gıda zehirlenmesi tazminat davası açmak için, aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır:

 • Dava dilekçesi
 • Davacının kimliğini ve adresini gösteren belgeler
 • Davacının gıda zehirlenmesi geçirdiğini gösteren belgeler (hastane raporları, tedavi giderleri, vb.)

Dava dilekçesi, davacının yaşadığı yer tüketici mahkemesine veya davalı tarafın yerleşim yeri tüketici mahkemesine verilebilir.

Dava dilekçesinde, aşağıdaki hususlar belirtilmelidir:

 • Davacının kimliği ve adresi
 • Davalı tarafın kimliği ve adresi
 • Dava konusu
 • Davacının talepleri

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davasının Esasları

Gıda zehirlenmesi tazminat davasında, davacı, gıda zehirlenmesine davalı tarafın kusurunun neden olduğunu ispatlamalıdır.

Davalı tarafın kusurunun varlığı, ihmal, tedbirsizlik veya dikkatsizlik gibi hallerde kabul edilebilir. Örneğin, gıda işletmesinin gıdaların hijyenik koşullarda üretilmediğini, depolanmadığını veya taşınmadığını ispatlamak, davacının kusurunu ispatlaması için yeterli olabilir.

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davasında Talepler

Gıda zehirlenmesi tazminat davasında, davacı, maddi ve manevi zararlarını talep edebilir.

Maddi zararlar, gıda zehirlenmesi nedeniyle yapılan tedavi giderleri, ilaç giderleri, iş göremezlik tazminatı, vb. giderlerdir.

Manevi zararlar, gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşanan acı, elem, üzüntü, vb. duygulardır.

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davasının Sonuçları

Gıda zehirlenmesi tazminat davasında, mahkeme, davacının taleplerini haklı bulursa, davalı tarafa maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedebilir.

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gıda zehirlenmesi tazminat davası, karmaşık bir hukuki işlemdir. Bu nedenle, dava açmadan önce bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

Gıda Zehirlenmesi Tazminat Davası Örneği

Örnek bir gıda zehirlenmesi tazminat davasında, davacı, bir restoranda yediği yemekten sonra gıda zehirlenmesi geçirmiştir. Davacı, hastanede tedavi görmüş ve maddi zarara uğramıştır. Davacı, restoranın gıda zehirlenmesine neden olduğunu iddia ederek tazminat davası açmıştır.

Mahkeme, davacının iddialarını haklı bularak, restorana maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetmiştir.

Gıda Zehirlenmesini Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler

Gıda zehirlenmesini önlemek için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Gıdaları güvenilir yerlerden satın alın.
 • Gıdaları son kullanma tarihine dikkat ederek tüketin.
 • Gıdaları uygun koşullarda saklayın.
 • Gıdaları pişirmeden önce iyice yıkayın.
 • Meyve ve sebzeleri kabuklarını soymadan yemeyin.
 • Açıkta satılan gıdaları tüketmeyin.

Yayımlandı

kategorisi