Giresun Fındık Fiyatı 2024-2025 Güncel

Giresun Fındık Fiyatı: 2023 Sezonu ve Sonrası

Giresun fındığı, Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biridir. Dünya fındık üretiminin yaklaşık %70’ini oluşturan Türkiye’de, Giresun fındığı en kaliteli ve lezzetli fındıklar arasında kabul edilmektedir. Bu nedenle, Giresun fındık fiyatı, dünya fındık piyasasını da önemli ölçüde etkilemektedir.

2023 Sezonu Giresun Fındık Fiyatı

2023 yılı fındık sezonunda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 TL, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 82,50 TL taban alım fiyatı belirlemiştir. Bu fiyatlar, bir önceki yıla göre %30’luk bir artışa işaret etmektedir.

TMO’nun açıkladığı taban alım fiyatları, serbest piyasada da etkili olmuştur. 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, Giresun fındık fiyatı, serbest piyasada kilogram başına 88-90 TL arasında değişmektedir.

Giresun Fındık Fiyatını Etkileyen Faktörler

Giresun fındık fiyatını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Rekolte: Fındık rekoltesinin düşük olması, fındık fiyatını yükseltir. 2023 yılı fındık rekoltesi, önceki yıllara göre düşük olması beklenmektedir. Bu durum, fındık fiyatının yükselmesine neden olacaktır.
  • Arz-talep dengesindeki değişiklikler: Arzın talebi karşılayamaması, fındık fiyatını yükseltir. 2023 yılında, fındık talebinin artması, fındık fiyatını yükseltmeye katkıda bulunacaktır.
  • Dünya fındık piyasasındaki gelişmeler: Dünya fındık piyasasındaki gelişmeler, Türkiye fındık fiyatını da etkiler. 2023 yılında, dünya fındık piyasasında bir daralma olması, Türkiye fındık fiyatını yükseltecektir.

Giresun Fındık Fiyatının Geleceği

Giresun fındık fiyatının, 2023 yılı ve sonrasında da yüksek seyretmesi beklenmektedir. Bu beklentinin temelinde, fındık rekoltesinin düşük olması, arz-talep dengesindeki değişiklikler ve dünya fındık piyasasındaki daralma gibi faktörler bulunmaktadır.

Giresun Fındığının Önemi

Giresun fındığı, Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahiptir. Fındık üretimi, Giresun ilinde önemli bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Ayrıca, fındık ihracatı, Türkiye’nin en önemli döviz girdilerinden birini sağlamaktadır.

Giresun fındığı, dünya fındık piyasasında da önemli bir yere sahiptir. Giresun fındığı, kalitesi ve lezzeti ile dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler tarafından tercih edilmektedir.

Giresun Fındığı İçin Öneriler

Giresun fındığının kalitesini ve değerini korumak için, aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir:

  • Fındık üretimini artırmak için, fındık bahçelerinin modernleştirilmesi ve yeni fındık bahçelerinin kurulması teşvik edilmelidir.
  • Fındık kalitesini artırmak için, fındık üreticilerinin eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmalıdır.
  • Giresun fındığının dünya pazarındaki tanıtımı ve pazarlaması için çalışmalar yapılmalıdır.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Giresun fındığının dünya fındık piyasasındaki liderliğini sürdürmesine ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunmasına yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi