Güncel Demir Fiyatı 2024-2025 Güncel

Güncel Demir Fiyatları

Demir, inşaat sektörünün en önemli yapı malzemelerinden biridir. Bu nedenle demir fiyatları, inşaat maliyetlerinde önemli bir paya sahiptir. Demir fiyatları, küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişmektedir.

2023 yılı güncel demir fiyatları

2023 yılı güncel demir fiyatları, 7 Kasım 2023 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

 • İnşaat demiri tonu: 20.171,76 TL
 • Kütük tonu: 535,00 $ + KDV
 • Hurda tonu: 9.955,00 TL
 • Çelik hasır tonu: 20.900,00 TL + KDV
 • Demir cevheri tonu: 128,00 $
 • Düz kangal tonu: 20.400,00 TL
 • Nervurlu kangal tonu: 20.600,00 TL

Demir fiyatlarının belirlenmesinde etkili faktörler

Demir fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

 • Küresel piyasalarda demir cevheri fiyatları: Demir cevheri, demir üretiminin ana hammaddesidir. Bu nedenle küresel piyasalarda demir cevheri fiyatlarındaki artış, demir fiyatlarına da yansımaktadır.
 • Dolar/TL kuru: Demir fiyatları, dolar cinsinden belirlenmektedir. Bu nedenle dolar/TL kurundaki artış, demir fiyatlarının TL cinsinden artmasına neden olmaktadır.
 • İnşaat sektöründeki talep: Demir fiyatları, inşaat sektöründeki taleple de yakından ilişkilidir. İnşaat sektöründe artan talep, demir fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.
 • Lojistik maliyetler: Demir fiyatları, lojistik maliyetlerden de etkilenmektedir. Demirin taşınması için kullanılan navlun fiyatlarındaki artış, demir fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.

Demir fiyatlarındaki artışlar

Son yıllarda demir fiyatlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Bu artışların başlıca nedenleri, küresel piyasalarda demir cevheri fiyatlarındaki artış, dolar/TL kurundaki yükseliş ve inşaat sektöründeki artan taleptir.

2023 yılı içerisinde de demir fiyatlarında artışlar yaşanmaya devam etmiştir. Bu artışların başlıca nedenleri, küresel piyasalarda demir cevheri fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve dolar/TL kurundaki yükseliştir.

Demir fiyatlarının geleceği

Demir fiyatlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği, küresel piyasalarda demir cevheri fiyatları, dolar/TL kuru ve inşaat sektöründeki talep gibi faktörlere bağlı olacaktır.

Küresel piyasalarda demir cevheri fiyatlarının artmaya devam etmesi ve dolar/TL kurundaki yükselişin sürmesi halinde, demir fiyatlarının da artmaya devam etmesi beklenmektedir. Ancak inşaat sektöründeki talepte bir düşüş yaşanması halinde, demir fiyatlarında düşüşler yaşanabilir.

Demir fiyatlarının inşaat maliyetine etkisi

Demir fiyatlarındaki artışlar, inşaat maliyetlerini de artırmaktadır. Bu nedenle demir fiyatlarındaki artışlar, inşaat sektörünü olumsuz etkilemektedir.

Demir fiyatlarındaki artışlar, yeni inşaat projelerinin maliyetlerini artırmakta ve bu da inşaat sektöründeki yatırımları azaltmaktadır. Ayrıca demir fiyatlarındaki artışlar, mevcut inşaat projelerini de olumsuz etkilemekte ve bu projelerin tamamlanma süresini uzatmaktadır.

Demir fiyatlarının yükselişinin önüne geçmek için yapılması gerekenler

Demir fiyatlarındaki yükselişi önlemek için yapılması gerekenler şunlardır:

 • İnşaat sektöründeki talebin azaltılması: Demir fiyatlarındaki yükselişi önlemek için inşaat sektöründeki talebin azaltılması gerekmektedir. Bu amaçla, yeni inşaat projelerine yönelik teşviklerin azaltılması ve inşaat kredilerinin faiz oranlarının yükseltilmesi gibi önlemler alınabilir.
 • Demir cevheri üretiminin artırılması: Demir fiyatlarındaki yükselişi önlemek için demir cevheri üretiminin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla, demir cevheri madenciliğine yönelik yatırımlar teşvik edilebilir.
 • Demir ithalatının artırılması: Demir fiyatlarındaki yükselişi önlemek için demir ithalatının artırılması gerekmektedir. Bu amaçla, demir ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi önlemler alınabilir.

Demir fiyatlarının yükselişi, inşaat sektörünü olumsuz etkileyen önemli bir sorundur. Bu sorunun çözümü için yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi