Günlük Yemek Ücreti 2023 2024-2025 Güncel

2023 Günlük Yemek Ücreti

Türkiye’de çalışanlara işverenler tarafından sağlanan yemek bedeli, vergi ve sigorta primi istisnası kapsamındadır. Bu kapsamda, işverenler tarafından verilen yemek bedeli, çalışanların gelir vergisinden ve sosyal güvenlik priminden istisna tutulur.

2023 yılı için günlük yemek bedeli, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV hariç 110 TL olarak belirlenmiştir. 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ise KDV dahil 121 TL olarak güncellenmiştir.

Yemek Bedelinin İstisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesine göre, işverenler tarafından çalışanlarına yemek bedeli olarak verilen tutarlar, çalışanların gelir vergisinden istisna tutulur. Bu istisna, çalışanın iş yerinde veya müştemilatında ya da işveren tarafından sağlanan bir araçla gidip geldiği işyeri dışındaki bir yerde yemek hizmeti alması durumunda uygulanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanunu’nun 102. maddesine göre, işverenler tarafından çalışanlarına yemek bedeli olarak verilen tutarlar, çalışanların sigorta primine esas kazançlarından istisna tutulur. Bu istisna, çalışanın iş yerinde veya müştemilatında ya da işveren tarafından sağlanan bir araçla gidip geldiği işyeri dışındaki bir yerde yemek hizmeti alması durumunda uygulanır.

Yemek Bedelinin Hesaplanması

Yemek bedelinin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Yemek bedeli, KDV hariç olarak hesaplanır.
  • Yemek bedeli, işveren tarafından çalışana verilen yemek bedeli olarak tanımlanır.
  • Yemek bedeli, çalışanın iş yerinde veya müştemilatında ya da işveren tarafından sağlanan bir araçla gidip geldiği işyeri dışındaki bir yerde yemek hizmeti alması durumunda istisna tutulur.

Yemek Bedelinin Belgelenmesi

Yemek bedelinin istisnadan yararlanabilmesi için işveren tarafından belgelendirilmesi gerekir. Bu belge, yemek kartları, yemek çekleri veya yemek kuponu gibi belgeler olabilir.

Yemek Bedelinin Vergi ve Sigorta Primi İstisnası Uygulaması

İşverenler, çalışanlarına yemek bedeli olarak verdiği tutarları, çalışanın gelir vergisinden ve sosyal güvenlik priminden istisna tutabilir. Bu istisnadan yararlanabilmek için, işverenin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

  • Yemek bedelinin, çalışanın iş yerinde veya müştemilatında ya da işveren tarafından sağlanan bir araçla gidip geldiği işyeri dışındaki bir yerde yemek hizmeti alınması karşılığında verilmesi gerekir.
  • Yemek bedelinin, KDV hariç olarak hesaplanması gerekir.
  • Yemek bedelinin, işveren tarafından belgelendirilmesi gerekir.

İşverenler, bu şartları yerine getirmeleri halinde, yemek bedelinin istisnadan yararlanması için, çalışanın gelir vergisinden ve sosyal güvenlik priminden istisna tutacak tutarları, çalışanın ücret bordrosuna yansıtabilir.

2023 Günlük Yemek Ücretinin Artması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı Aralık ayında enflasyon oranı %36,08 olarak gerçekleşmiştir. Bu enflasyon oranındaki artış, 2023 yılı günlük yemek bedelinin de artmasına neden olmuştur.

2023 yılı için günlük yemek bedeli, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV hariç 110 TL olarak belirlenmiştir. 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ise KDV dahil 121 TL olarak güncellenmiştir.

Bu artış, çalışanlara sağlanan yemek bedelinin reel değerinin korunması açısından önemli bir adımdır.


Yayımlandı

kategorisi