Günlük Yemek Ücreti 2024-2025 Güncel

Günlük Yemek Ücreti

Günlük yemek ücreti, Türkiye’de çalışanlara işverenleri tarafından verilen yemek bedelidir. Bu bedel, çalışanların yemek masraflarını karşılamak ve onlara sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı sağlamak amacıyla verilmektedir.

Günlük yemek ücreti, her yılın sonunda Gelir Vergisi Kanunu’na göre yeniden belirlenir. 2023 yılı için günlük yemek bedeli, KDV dahil 121 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, 2022 yılındaki 51 TL’lik tutara göre %238,53 oranında bir artışa işaret etmektedir.

Günlük Yemek Ücretinin Amacı

Günlük yemek ücretinin temel amacı, çalışanların yemek masraflarını karşılamak ve onlara sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı sağlamaktır. Çalışanların işyerinde yemek yemeleri, işyerinde geçirdikleri zamanı daha verimli kullanmalarına ve iş performanslarını artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Günlük yemek ücreti, çalışanların motivasyonunu artırmada da önemli bir rol oynamaktadır. Çalışanlar, işyerinde yemek yedikleri için kendilerini daha iyi hissetmekte ve işyerine karşı daha bağlılık duymaktadırlar.

Günlük Yemek Ücretinin Hesaplanması

Günlük yemek ücreti, her yıl Gelir Vergisi Kanunu’na göre yeniden belirlenir. Bu ücret, çalışanın brüt ücretine ve işyerinin bulunduğu bölgeye göre değişmektedir.

2023 yılı için günlük yemek ücretinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır:

Günlük Yemek Ücreti = (Asgari Ücret * Bölge Katsayısı) / 2

Bu formülde;

  • Asgari Ücret: İş Kanunu’na göre belirlenen asgari ücrettir. 2023 yılı için asgari ücret, brüt 6.391,70 TL’dir.
  • Bölge Katsayısı: Çalışanın işyerinin bulunduğu bölgeye göre belirlenen katsayıdır. Bu katsayı, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’nda belirtilmektedir. 2023 yılı için bölge katsayıları aşağıdaki gibidir:
Bölge Katsayı
A Grubu (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Mersin) 1,03
B Grubu (Diğer büyükşehirler) 1,02
C Grubu (Diğer iller) 1,01

Günlük Yemek Ücretinin Vergilendirilmesi

Günlük yemek ücreti, Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden istisna tutulmaktadır. Bu nedenle, işverenler tarafından çalışanların yemek kartlarına yatırılan günlük 121 TL’ye kadar olan tutarlar, çalışanların gelir vergisinden mahsup edilmektedir.

Günlük Yemek Ücretinin SGK Primi Hesaplanması

Günlük yemek ücreti, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primine esas kazançtan istisna tutulmaktadır. Bu nedenle, işverenler tarafından çalışanların yemek kartlarına yatırılan günlük 121 TL’ye kadar olan tutarlar, çalışanların SGK primine esas kazancına dahil edilmemektedir.

Günlük Yemek Ücretinin Kullanımı

Günlük yemek ücreti, çalışanların yemek kartları ile kullanılabilmektedir. Yemek kartları, restoranlarda, marketlerde ve diğer gıda satış yerlerinde geçerlidir.

Günlük Yemek Ücretinin Avantajları

Günlük yemek ücreti, hem çalışanlar hem de işverenler için birçok avantaj sağlamaktadır. Çalışanlar için günlük yemek ücretinin avantajları şunlardır:

  • Yemek masraflarını karşılamada kolaylık sağlamaktadır.
  • Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik etmektedir.
  • İşyerinde geçirdikleri zamanı daha verimli kullanmalarına yardımcı olmaktadır.
  • İş performanslarını artırmaktadır.

İşverenler için günlük yemek ücretinin avantajları şunlardır:

  • Çalışanların motivasyonunu artırmaktadır.
  • Çalışanların işyerine bağlılığını artırmaktadır.
  • Çalışanlardan kaynaklanan yemek masraflarını azaltmaktadır.

Sonuç

Günlük yemek ücreti, çalışanlar ve işverenler için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu ücret, çalışanların yemek masraflarını karşılamada, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik etmede ve işyerinde geçirdikleri zamanı daha verimli kullanmalarında yardımcı olmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi