Icra Dosyası Kapatma 2024-2025 Güncel

İcra Dosyası Kapatma

İcra dosyası, alacaklının borçludan alacağını tahsil etmek için başlattığı yasal bir takiptir. Bu takip, ödeme emri, haciz, satış gibi aşamalardan oluşur. İcra dosyası, borçlunun borcunu tamamen ödemesiyle kapanır.

İcra Dosyası Kapatma Yöntemleri

İcra dosyasının kapatılması için iki temel yöntem vardır:

  • Borcun tamamen ödenmesi: Borçlu, borcunu tamamen ödediğinde icra dosyasının kapatılması için icra müdürlüğüne başvurabilir. İcra müdürlüğü, borcun ödendiğini gösteren belgeleri inceledikten sonra dosyayı kapatır.
  • Alacaklının vazgeçmesi: Alacaklı, borcun tamamının tahsil edildiğine dair belgeyi icra müdürlüğüne ibraz ederek icra dosyasından vazgeçebilir. İcra müdürlüğü, alacaklının vazgeçme talebini kabul ederse dosyayı kapatır.

Borcun Tamamen Ödenmesi

Borcun tamamen ödenmesi, icra dosyasının kapatılması için en yaygın yöntemdir. Borçlu, borcunu ödedikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek icra dosyasını kapatabilir:

  1. İcra dosyasının bulunduğu icra müdürlüğüne gidin.
  2. Dosya numaranızı ve kimlik belgenizi ibraz edin.
  3. İcra müdürlüğünden dosya kapak hesabı yaptırın.
  4. Dosya kapak hesabını eksiksiz olarak ödeyin.
  5. İcra müdürlüğüne icra dosyasının kapatılması için dilekçe verin.

Alacaklının Vazgeçmesi

Alacaklının borcun tamamının tahsil edildiğine dair belgeyi icra müdürlüğüne ibraz etmesi halinde de icra dosyası kapatılabilir. Bu belge, alacaklının borcu tahsil ettiğine dair bir makbuz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl boyunca takip işlemlerinin yapılmadığına dair bir belge veya alacaklının borcu silmesine ilişkin bir mahkeme kararı olabilir.

İcra Dosyası Kapatma Harcı

İcra dosyasının kapatılması için icra müdürlüğüne harç ödenmesi gerekir. Bu harç, 2023 yılı için 31,40 TL’dir.

İcra Dosyası Kapatma Süresi

İcra dosyasının kapatılması için herhangi bir süre sınırı yoktur. Borçlu, borcunu ödediği veya alacaklı borcun tahsil edildiğine dair belgeyi icra müdürlüğüne ibraz ettiği tarihte dosyayı kapatabilir.

İcra Dosyası Kapatma Süreci

İcra dosyasının kapatılması için izlenecek süreç şu şekildedir:

  1. Borçlu, borcunu ödedikten veya alacaklı borcun tahsil edildiğine dair belgeyi icra müdürlüğüne ibraz ettikten sonra icra müdürlüğüne başvurur.
  2. İcra müdürlüğü, borcun ödendiğine veya tahsil edildiğine dair belgeleri inceler.
  3. İcra müdürlüğü, borcun ödendiğini veya tahsil edildiğini tespit ederse dosyayı kapatır.

İcra Dosyası Kapatma Şikayeti

İcra müdürlüğünün icra dosyasını kapatmaması halinde borçlu, icra müdürlüğüne itiraz edebilir. İcra müdürlüğünün itirazını reddetmesi halinde borçlu, icra mahkemesine başvurarak icra dosyasının kapatılmasını talep edebilir.

İcra Dosyası Kapatma Sonrası Etkiler

İcra dosyasının kapatılması, borçlunun yasal olarak borcunu ödediği anlamına gelir. İcra dosyasının kapatılmasından sonra borçlu, icra takipleri nedeniyle aleyhine açılmış davalardan da kurtulur.

İcra Dosyası Kapatma Önemi

İcra dosyasının kapatılması, borçlunun yasal olarak borcunu ödediğine dair bir belgedir. Bu belge, borçlunun icra takipleri nedeniyle aleyhine açılmış davalardan kurtulması için gereklidir. Ayrıca, icra dosyasının kapatılması, borçlunun kredi çekmesi, tapu ve ehliyet gibi resmi işlemler yapması açısından da önemlidir.

İcra Dosyası Kapatma Danışmanlığı

İcra dosyasının kapatılması, hukuki bir süreçtir. Bu süreçte uzman bir avukattan danışmanlık almak, borçlunun haklarını koruması açısından önemlidir. Avukat, icra dosyasının kapatılması için gerekli işlemleri takip eder ve borçlunun mağdur olmasını engeller.


Yayımlandı

kategorisi