Ihbar Tazminatı Alma Şartları 2024-2025 Güncel

İhbar Tazminatı Alma Şartları

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin taraflardan birinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshi durumunda, karşı tarafa ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İhbar tazminatının amacı, iş sözleşmesinin sona ermesinden dolayı işçinin uğrayacağı maddi ve manevi zararların bir kısmını telafi etmektir.

İhbar tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, işverenin işçiyi işten çıkarması halinde, işçiye kıdem tazminatı yanında ihbar tazminatı da ödemesi gerekmektedir. İşçinin işvereni işten çıkarması halinde ise, ihbar tazminatı işçiye değil, işverene ödenir.

İhbar Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

İhbar tazminatı alabilmek için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

  • İş sözleşmesinin taraflardan birinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshi gerekmektedir.
  • İşçi, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmalıdır.
  • İş sözleşmesinin feshi, işveren tarafından yapılmış olmalıdır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Yöntemi

İhbar tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için, bir aylık ücreti tutarındadır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti esas alınır.

İhbar tazminatının hesaplanmasında, işçinin son 30 günlük brüt ücreti dikkate alınır. İşçinin son 30 günlük brüt ücreti, kıdem tazminatı hesaplanırken kullanılan brüt ücretten farklı ise, ihbar tazminatı hesaplanırken, son 30 günlük brüt ücret esas alınır.

İhbar tazminatı, işçinin kıdem süresi ile çarpılarak hesaplanır. Örneğin, işçinin kıdem süresi 5 yıl ise, ihbar tazminatı 5 aylık ücreti tutarında olacaktır.

İhbar Tazminatı Süresi

İş sözleşmesi, işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmişse, ihbar tazminatı süresi, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir.

  • 1 yıldan az kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 2 haftadır.
  • 1 yıldan 3 yıla kadar kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 4 haftadır.
  • 3 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 6 haftadır.
  • 5 yıldan fazla kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 8 haftadır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Örneği

Örneğin, işçinin kıdem süresi 5 yıl ve son 30 günlük brüt ücreti 5.000 TL ise, ihbar tazminatı 5.000 TL x 8 = 40.000 TL olacaktır.

İhbar Tazminatının Ödenmesi

İşveren, ihbar tazminatını, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödemek zorundadır. İşveren, ihbar tazminatını ödemediği takdirde, işçi, ihbar tazminatının bir aylık kısmının geçikme süresi için, işverene karşı gecikme tazminatı da talep edebilir.

İhbar Tazminatının Dava Yoluyla Talep Edilmesi

İşveren, ihbar tazminatını ödemediği takdirde, işçi, ihbar tazminatının tahsili için, iş mahkemesine dava açabilir. İş mahkemesi, işçinin talebini haklı bulursa, işvereni ihbar tazminatını ödemeye mahkûm eder.

İhbar Tazminatı ile Kıdem Tazminatı Arasındaki Fark

İhbar tazminatı ile kıdem tazminatı, iki farklı tazminat türüdür. İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshi nedeniyle işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı ise, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi veya işçinin emekli olması durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür.

İhbar tazminatı, işçinin kıdem süresine göre hesaplanırken, kıdem tazminatı, işçinin brüt ücretine göre hesaplanmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi