Ihbar Tazminatı Hangi Durumlarda Alınır 2024-2025 Güncel

İhbar Tazminatı Hangi Durumlarda Alınır?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir.

İhbar tazminatının alınabilmesi için öncelikle iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi gerekmektedir. İşverenin haklı bir nedene dayanmadan iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçi ihbar tazminatı almaya hak kazanır.

İşverenin haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ise, işçi ihbar tazminatı alamaz. Ancak, işverenin feshinde işçinin kusurlu olması halinde, işçinin kusur oranında ihbar tazminatı düşürülebilir.

İşverenin haklı bir nedene dayanmadan iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçi ihbar tazminatı alabilmek için öncelikle işverene ihtarname göndermelidir. İhtarname, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiğini ve ihbar tazminatının ödenmesini talep ettiğini belirten bir belgedir.

İşveren, ihtarname tarihinden itibaren 6 iş günü içinde işçiye ihbar tazminatını ödemezse, işçi ihbar tazminatı için dava açabilir. Dava sonucunda işçi, ihbar tazminatı alacağını kesin olarak elde eder.

İhbar Tazminatı Hesaplaması

İhbar tazminatı, işçinin brüt ücreti ve kıdem süresine göre hesaplanır. İhbar tazminatı hesaplanırken kullanılan formül şu şekildedir:

İhbar tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Kıdem süresi) / 24

Örneğin, işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve kıdem süresi 10 yıl ise, işçinin ihbar tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = (5.000 TL * 10 yıl) / 24
= 2083,33 TL

İhbar Tazminatının Ödenmesi

İşveren, işçiye ihbar tazminatını, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde ödemekle yükümlüdür. İşverenin ihbar tazminatını bu süre içinde ödememesi durumunda, işçi ihbar tazminatı için icra takibi başlatabilir.

İhbar Tazminatı Davasında Zamanaşımı

İhbar tazminatı davası, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Bu süre, ihbar tazminatı alacağının zamanaşımına uğramasını engellemek için önemlidir.

İhbar Tazminatı Alamayan İşçi Ne Yapmalıdır?

İşverenin ihbar tazminatını ödememesi durumunda, işçi öncelikle işverene ihtarname göndermelidir. İhtarname tarihinden itibaren 6 iş günü içinde işveren ihbar tazminatını ödemezse, işçi ihbar tazminatı için dava açabilir.

İhbar tazminatı davası, işçinin çalıştığı yerdeki İş Mahkemesi’nde açılabilir. Dava sonucunda işçi, ihbar tazminatı alacağını kesin olarak elde eder.

İhbar Tazminatı Alamayan İşçiye Ne Ödenir?

İşverenin ihbar tazminatını ödememesi durumunda, işçiye aşağıdakiler ödenir:

  • İhbar tazminatı
  • Zamlı ihbar tazminatı (işverenin ihbar tazminatını ödemediği süre için)
  • Yasal faiz

Zamlı İhbar Tazminatı

İşverenin ihbar tazminatını ödememesi durumunda, işçiye zamlı ihbar tazminatı ödenir. Zamlı ihbar tazminatı, ihbar tazminatının enflasyon oranında artırılmasıyla hesaplanır.

Yasal Faiz

İşverenin ihbar tazminatını ödememesi durumunda, işçiye ayrıca yasal faiz de ödenir. Yasal faiz, ihbar tazminatının ödenmediği tarihten itibaren işletilir.

İhbar Tazminatı Alamayan İşçiye Ne Zaman Ödeme Yapılır?

İhbar tazminatı davası sonucunda işçi lehine karar verilirse, işçiye ödeme, kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde yapılır.

İhbar Tazminatı Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

İhbar taz


Yayımlandı

kategorisi