Işçi Emekli Tazminatı Hesaplama 2024-2025 Güncel

İşçi Emeklilik Tazminatı Hesaplama

İşçi emekli tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemi karşılığında kendisine ödenen bir tazminat türüdür. İşçi emekli tazminatı hesaplaması, işçinin çalışma süresi, son brüt ücreti ve kıdem tazminatı katsayısı kullanılarak yapılır.

İşçi Emeklilik Tazminatı Hesaplama Formülü

İşçi emekli tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (Son brüt ücret x Çalışma süresi x Kıdem tazminatı katsayısı) / 30

Bu formülde yer alan değerler şu şekilde açıklanabilir:

  • Son brüt ücret: İşçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte aldığı brüt ücrettir.
  • Çalışma süresi: İşçinin işverene bağlı olarak çalıştığı süredir.
  • Kıdem tazminatı katsayısı: Her yıl için yeniden belirlenen ve işçinin kıdemine göre değişen bir katsayıdır.

2023 Kıdem Tazminatı Katsayısı

2023 yılı için kıdem tazminatı katsayısı 0,2435’tir.

İşçi Emeklilik Tazminatı Hesaplama Örnekleri

Örnek 1:

Bir işçi, 10 yıl boyunca 5.000 TL brüt ücretle çalışmış olsun. Bu işçinin emeklilik tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL x 10 yıl x 0,2435) / 30
Kıdem tazminatı = 3.652,50 TL

Örnek 2:

Bir işçi, 20 yıl boyunca 10.000 TL brüt ücretle çalışmış olsun. Bu işçinin emeklilik tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (10.000 TL x 20 yıl x 0,2435) / 30
Kıdem tazminatı = 14.587,50 TL

İşçi Emeklilik Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İşçi emekli tazminatı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Son brüt ücret: Son brüt ücretin hesaplamada dikkate alınması gerekir. Bu ücret, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte aldığı ücrettir.
  • Çalışma süresi: Çalışma süresinin hesaplanmasında, işçinin iş sözleşmesinin başlangıç tarihi ile sona erme tarihi arasındaki süre dikkate alınır.
  • Kıdem tazminatı katsayısı: Kıdem tazminatı katsayısı her yıl için yeniden belirlenir. Bu nedenle, tazminat hesaplaması yapılırken güncel katsayının kullanılması gerekir.

İşçi Emeklilik Tazminatı Ödenmemesi

İşveren, işçinin emeklilik tazminatını ödeme yükümlülüğü altındadır. İşverenin tazminat ödememesi halinde, işçi tazminatını icra yolu ile tahsil edebilir.

İşçi Emeklilik Tazminatı İle İlgili Düzenlemeler

İşçi emekli tazminatı ile ilgili düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin hizmet süresi için, her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin son brüt ücreti esas alınır. Bu ücrete, işçinin süreklilik arz eden ikramiyeleri de dahil edilir.

Kıdem tazminatı katsayısı, her yıl için yeniden belirlenir. Bu katsayı, işverenin işçinin iş sözleşmesini fesih şekline göre değişebilir.

İşveren, işçinin emeklilik tazminatını, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 20 gün içinde ödemekle yükümlüdür.


Yayımlandı

kategorisi