Ismi Azam Duasının Anlamı 2024-2025 Güncel

İsmi Azam Duası Nedir?

İsmi Azam, Allah’ın en büyük ismidir. Bu isim, Allah’ın bütün isimlerini ve sıfatlarını içinde barındıran, her şeyin yaratıcısı, sahibi ve hakimi olan, her türlü noksanlıktan münezzeh tek ilahın ismidir. İsmi Azam’ın ne olduğu ve kaç harften oluştuğu konusunda farklı rivayetler vardır. Bazı rivayetlere göre İsmi Azam, dört, altı, yedi, on yedi, on dokuz veya otuz harften oluşmaktadır. Ancak bu rivayetlerden hiçbiri kesin olarak kabul edilmemiştir.

İsmi Azam duası, İsmi Azam’ın okunmasıyla yapılan bir duadır. Bu dua, Allah’tan yardım ve lütuf dilemek, her türlü sıkıntıdan kurtulmak, dileklerin gerçekleşmesi için okunmaktadır. İsmi Azam duasının Kur’an-ı Kerim’de veya hadislerde geçtiğine dair bir delil yoktur. Ancak, bu duanın İslam alimleri tarafından yüzyıllardır okunduğunu ve önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek gerekir.

İsmi Azam Duasının Okunuşu

İsmi Azam duasının birçok farklı okunuşu vardır. En yaygın okunuş şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin

La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh

Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir

Ya hayyu ya kayyum

Bi rahmetike esteğisu

Afüvanke ve etubu ileyk

Bu duada, Allah’ın “Melik”, “Hak”, “Mubin”, “Vahde”, “Şerik”, “Mülk”, “Hamd”, “Kadir”, “Hayy”, “Kayyum” isimlerine yer verilmektedir. Bu isimler, Allah’ın yüceliğini, kudretini, rahmetini ve cömertliğini ifade etmektedir.

İsmi Azam Duasının Fazileti

İsmi Azam duasının birçok faziletinin olduğu söylenmektedir. Bu duanın, her türlü sıkıntıdan kurtulmak, dileklerin gerçekleşmesi, düşmanlara galip gelmek, rızık kazanmak, hastalıktan kurtulmak gibi birçok faydası olduğu rivayet edilmektedir.

İsmi Azam duasının faziletine dair bazı rivayetler şunlardır:

 • Hz. Muhammed (s.a.v.), İsmi Azam duasını okuyan kimsenin her türlü sıkıntıdan kurtulacağını ve dileklerinin gerçekleşeceğini söylemiştir.
 • Hz. Ali (r.a.), İsmi Azam duasını okuyan kimsenin düşmanlarına galip geleceğini ve rızık kazanacağını söylemiştir.
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife (r.a.), İsmi Azam duasını okuyan kimsenin hastalıktan kurtulacağını söylemiştir.

İsmi Azam Duasının Okunma Adabı

İsmi Azam duasının okunması için bazı adabı vardır. Bu adabı şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Duayı temiz ve abdestli bir şekilde okumak gerekir.
 • Duayı sessiz bir yerde, mümkünse kıbleye dönük olarak okumak gerekir.
 • Duayı niyet ederek okumak gerekir.
 • Duayı kalpten hissederek okumak gerekir.

İsmi Azam Duasının Okunma Zamanları

İsmi Azam duası, her zaman okunabilir. Ancak, bazı zamanlarda okunmasının daha faziletli olduğu söylenmektedir. Bu zamanlar şunlardır:

 • Cuma gecesi
 • Kadir gecesi
 • Regaip gecesi
 • Miraç gecesi
 • Berat gecesi
 • Ramazan ayı
 • Kurban bayramı
 • Hac ibadeti sırasında

İsmi Azam Duasının Zararları

İsmi Azam duasının herhangi bir zararı yoktur. Ancak, bu duayı okuyan kişinin, niyetinin halis olması ve duayı kalpten hissetmesi gerekir. Eğer kişi, duayı sadece bir ritüel olarak yaparsa, duanın faydasını göremeyebilir.

Sonuç

İsmi Azam duası, İslam aleminde önemli bir yere sahip olan bir duadır. Bu duanın, her türlü sıkıntıdan kurtulmak, dileklerin gerçekleşmesi, düşmanlara galip gelmek, rızık kazanmak, hastalıktan kurtulmak gibi birçok faydası olduğu rivayet edilmektedir. Ancak, bu duanın herhangi bir zararı yoktur.


Yayımlandı

kategorisi