Işten Çıkış Tazminat Hesaplama 2024-2025 Güncel

İşten Çıkış Tazminatı Hesaplama

İşten çıkış tazminatı, bir iş sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından feshi halinde, işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı olmak üzere iki tür işten çıkış tazminatı bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverenin yanında en az bir yıl çalışmış olması durumunda, iş sözleşmesinin feshi halinde işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan unsurlar şunlardır:

 • İşçinin kıdemi
 • İşçinin son brüt ücreti

Kıdem tazminatının hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = Kıdem süresi * Son brüt ücret * 30

Örneğin, 5 yıl kıdemi olan ve son brüt ücreti 5.000 TL olan bir işçinin kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 5 * 5.000 TL * 30 = 75.000 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bir husus, kıdem tazminatı tavanının bulunmasıdır. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL’dir. Bu tutardan daha yüksek kıdem tazminatı ödenmesi durumunda, fazla olan kısım vergilendirilir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, bir iş sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından feshi halinde, işveren veya işçinin karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat türüdür. İhbar tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan unsurlar şunlardır:

 • İşçinin kıdemi
 • İşçinin son brüt ücreti

İhbar tazminatının hesaplama formülü şu şekildedir:

İhbar tazminatı = Kıdem süresi * Son brüt ücret * 14

Örneğin, 5 yıl kıdemi olan ve son brüt ücreti 5.000 TL olan bir işçinin ihbar tazminatı şu şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = 5 * 5.000 TL * 14 = 35.000 TL

İhbar tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bir husus, ihbar tazminatı sürelerinin bulunmasıdır. İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesinin feshinde ihbar süreleri şu şekildedir:

 • Kıdemi 6 aydan az olan işçiler için 2 hafta
 • Kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan işçiler için 4 hafta
 • Kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan işçiler için 6 hafta
 • Kıdemi 3 yıldan fazla olan işçiler için 8 hafta

İş sözleşmesinin feshi halinde, işveren veya işçi ihbar sürelerine uymak zorundadır. İhbar sürelerine uyulmaması halinde, karşı taraf ihbar tazminatı alabilir.

İşten Çıkış Tazminatı Hesaplama Örnekleri

Aşağıda, işten çıkış tazminatı hesaplama örnekleri verilmiştir:

Kıdem Tazminatı Örneği

İşçi Bilgileri:

 • Kıdem süresi: 5 yıl
 • Son brüt ücret: 5.000 TL

Kıdem Tazminatı Hesaplaması:

Kıdem tazminatı = 5 * 5.000 TL * 30 = 75.000 TL

İhbar Tazminatı Örneği

İşçi Bilgileri:

 • Kıdem süresi: 5 yıl
 • Son brüt ücret: 5.000 TL

İhbar Tazminatı Hesaplaması:

İhbar tazminatı = 5 * 5.000 TL * 14 = 35.000 TL

İşten Çıkış Tazminatı Hesaplama Araçları

İnternette, işten çıkış tazminatı hesaplama yapabileceğiniz birçok araç bulunmaktadır. Bu araçlar, işçinin kıdemi, son brüt ücreti gibi bilgileri girerek, işten çıkış tazminatının hesaplanmasını sağlar


Yayımlandı

kategorisi