Işten Kendi Çıkan Tazminat Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

İşten Kendi Çıkan Tazminat Alabilir mi?

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçinin tazminat alıp alamayacağı, İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Ancak, işçinin haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Haklı Nedenle İstifa

İşçinin haklı bir nedene dayanarak istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alabilmesi için, iş sözleşmesini feshetme nedenini işverene yazılı olarak bildirmesi gerekir. İşçinin haklı bir nedene dayanarak istifa ettiği kabul edilen haller şunlardır:

  • İşverenin işçiye karşı ağır ve haksız bir davranışta bulunması,
  • İşçinin sağlık nedenleriyle işyerinde çalışamayacak durumda olması,
  • İşçinin işyerinde cinsel tacize veya mobbinge maruz kalması,
  • İşçinin iş sözleşmesinde belirlenen ücret veya diğer çalışma koşullarının işveren tarafından ihlal edilmesi,
  • İşçinin işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi için geçerli bir neden gösterilmeden iş sözleşmesinin feshedilmesi.

Haklı Nedenle İstifanın İspatı

İşçinin haklı bir nedene dayanarak istifa ettiğini ispatlaması, kıdem tazminatı talebinde bulunması için gereklidir. İşçinin haklı bir nedene dayanarak istifa ettiğini ispatlayabilmesi için, iş sözleşmesini feshettiği tarihte geçerli olan iş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iş sözleşmesini feshetmiş olması gerekir. Ayrıca, iş sözleşmesini feshetme nedenini işverene yazılı olarak bildirmesi ve bu nedenin haklılığını gösteren delilleri sunması gerekir.

İhbar Tazminatı

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde, işverene ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak, işçinin iş sözleşmesini bildirim süresine uymadan feshetmesi halinde, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşverenin ihbar tazminatını talep etmesi halinde, işçinin ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İşten Kendi Çıkan İşçinin Tazminat Talebinde Bulunması

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçinin kıdem tazminatı talebinde bulunması için, iş sözleşmesini feshettiği tarihten itibaren bir yıl içinde işverene yazılı olarak başvurması gerekir. İşverenin, işçinin kıdem tazminatı talebini bir ay içinde reddetmesi halinde, işçi, iş mahkemesinde dava açabilir.

İşten Kendi Çıkan İşçinin Tazminat Talebinde Bulunması İçin Örnek Dilekçe

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçinin kıdem tazminatı talebinde bulunması için kullanabileceği örnek bir dilekçe şu şekildedir:

[İşverenin Adı ve Adresi]

[İşçinin Adı ve Soyadı]

[İşçinin Adresi]

Kıdem Tazminatı Talebi

Sayın [İşveren Adı],

[İşyerinin adı] işyerinde [unvan] olarak çalışmakta iken, 1/1/2023 tarihinde kendi isteğimle işten ayrıldım.

İş sözleşmesini feshettiğim tarihte 5 yıl 3 ay kıdemim bulunmaktaydı.

Bu nedenle, kıdem tazminatı olarak [kıdem tazminatı tutarı] TL’nin tarafıma ödenmesini talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

[Tarih]

[İşçinin İmzası]

Sonuç

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, iş sözleşmesini feshetme nedenini işverene yazılı olarak bildirmesi ve bu nedenin haklılığını gösteren delilleri sunması gerekir. İşçinin haklı bir nedene dayanarak istifa ettiğini ispatlayabilmesi halinde, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.


Yayımlandı

kategorisi