Işten Kendi Isteğiyle Ayrılan Işçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

İşten Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminattır. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, işverenin işçiyi iş sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmesi halinde, işçiye en az üç aylık ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesi gerekir.

İş Kanunu’nun 16. maddesine göre, iş sözleşmesini işçinin haklı bir nedenle feshetmesi halinde de işçiye kıdem tazminatı ödenir. Haklı fesih nedenleri, işverenin işçiye karşı ağır ve haksız bir davranışta bulunması, işçinin işyerinde çalışma şartlarının ağırlaşması ve işçinin işyerinde sağlığının veya güvenliğinin tehlikeye girmesidir.

Peki, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alabilir mi?

İşçi Kendi İsteğiyle İşten Ayrılırsa Kıdem Tazminatı Alamaz

İş Kanunu’nun 16. maddesine göre, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı yoktur. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesini bildirim süresine uyarak veya bildirim süresine uymaksızın feshetmesi halinde kıdem tazminatı alamaz.

İşçi Haklı Bir Nedenle İşten Ayrılırsa Kıdem Tazminatı Alabilir

Ancak, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde bile, haklı bir nedenle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı talep etme hakkı vardır. Örneğin, işçinin işverenin kendisine karşı ağır ve haksız bir davranışta bulunması, işyerinde çalışma şartlarının ağırlaşması ve işçinin işyerinde sağlığının veya güvenliğinin tehlikeye girmesi gibi nedenlerle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alabilir.

İşçi Haklı Fesih Nedenlerini İşverene Bildirmelidir

İşçinin haklı fesih nedenleri ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatı talep edebilmesi için bu nedenleri işverene bildirmesi gerekir. İşçi, işten ayrıldığı tarihten itibaren bir ay içinde işverene yazılı olarak haklı fesih nedenleri ile işten ayrıldığını bildirmelidir.

İşverenin İşçinin Haklı Fesih Nedenlerini Kabul Etmesi Zorunlu Değildir

İşçi, işten ayrıldığı tarihten itibaren bir ay içinde işverene yazılı olarak haklı fesih nedenleri ile işten ayrıldığını bildirmiş olsa bile, işveren bu nedenleri kabul etmek zorunda değildir. İşveren, işçinin haklı fesih nedenleri ile işten ayrıldığını kabul etmezse, işçi bu nedenleri mahkemede ispat etmek zorundadır.

İşçinin Haklı Fesih Nedenlerini İspat Etmesi

İşçinin haklı fesih nedenleri ile işten ayrıldığını ispat etmesi için, bu nedenlerin varlığını gösteren delilleri mahkemeye sunması gerekir. Bu deliller, işçinin işverene karşı açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından değerlendirilir.

İşten Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesaplanması

İşçi, haklı bir nedenle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alabilir. İşçinin kıdem tazminatı, çalıştığı her yıl için en son 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

İşten Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçinin İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılması halinde ihbar tazminatı alamaz. İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin taraflardan birinin haklı bir nedenle feshi halinde ödenen bir tazminattır. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması, haklı fesih kapsamında değerlendirilmez.

Sonuç

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi, haklı bir nedenle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alabilir. İşçinin haklı fesih nedenleri ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatı talep edebilmesi için bu nedenleri işverene bildirmesi ve bu nedenleri mahkemede ispat etmesi gerekir.


Yayımlandı

kategorisi