Işyerinden Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır 2024-2025 Güncel

İşyerinden Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı, bir işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için en son brüt ücretinin 30’da birinden oluşan bir tazminattır. Bu tazminat, işçinin işyerinden işten çıkarılma, emeklilik, askerlik, evlenme, evlat edinme gibi nedenlerle ayrılması durumunda hak kazanır.

Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanmak İçin Gerekli Şartlar

Kıdem tazminatı hakkı kazanmak için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İşyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi veya işçinin iş sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın feshetmesi gerekir.
  • İş sözleşmesinin sona erdiği tarihte hizmet akdinin devam ediyor olması gerekir.

Kıdem Tazminatı Hesaplanması

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için en son brüt ücretinin 30’da birinden oluşur. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ücretine, işçinin işyerinde işe başladığı tarihten itibaren gerçekleşen zamlar dahil edilir.

Örneğin, bir işçinin işyerinde 5 yıl çalıştığını ve son brüt ücretinin 10.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı tutarı 5 * 10.000 TL / 30 = 1.666,67 TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçi, kıdem tazminatı almak için işverene bir dilekçe ile başvurabilir. Dilekçede işçinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, işyerinin adı, işyerindeki unvanı, kıdemi ve kıdem tazminatı talebi açıkça belirtilmelidir.

İşveren, işçinin kıdem tazminatı talebini 30 gün içinde yerine getirmek zorundadır. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatı ödememesi durumunda işçi, icra yoluyla kıdem tazminatını tahsil edebilir.

Kıdem Tazminatı Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İşçi kıdem tazminatı alırken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

  • İşverene kıdem tazminatı talebini yazılı olarak bildirmelidir.
  • Dilekçede işçinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, işyerinin adı, işyerindeki unvanı, kıdemi ve kıdem tazminatı talebi açıkça belirtilmelidir.
  • İşverenin kıdem tazminatı talebini 30 gün içinde yerine getirmemesi durumunda işçi, icra yoluyla kıdem tazminatını tahsil edebilir.

Kıdem Tazminatı İçin Örnek Dilekçe

İşverene Kıdem Tazminatı Talep Dilekçesi

[İşverenin Adı] [İşyerinin Adresi]

[İşverenin Unvanı]

[İşçinin Adı ve Soyadı] [İşçinin T.C. Kimlik Numarası]

[İşçinin İkametgah Adresi]

[İşyerindeki Unvanı]

[İşyerindeki Kıdemi]

Sayın [İşverenin Adı],

[İşyerinin adı] işyerinde [unvanı] olarak [tarih] tarihinden itibaren [kıdem] yıl süreyle çalışmaktaydım. İş akdimin [tarih] tarihinde sona erdiğini ihtarnamesi ile tebliğ aldım.

İş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, kıdem tazminatı talebinde bulunuyorum. Kıdem tazminatı talebim, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte geçerli olan en son brüt ücretimin 30’da biri üzerinden hesaplanarak [tutarı] TL’dir.

Kıdem tazminatım tarafıma en geç [tarih] tarihine kadar ödenmesini, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

Saygılarımla,

[İşçinin Adı ve Soyadı] [Tarih]

Kıdem Tazminatı İçin İcra Takibi

İşverenin kıdem tazminatı talebini 30 gün içinde yerine getirmemesi durumunda işçi, icra yoluyla kıdem tazminatını tahsil edebilir. İcra yoluyla kıdem taz


Yayımlandı

kategorisi