Işyerinin Kapatılması Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

İşyerinin Kapatılması Halinde Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl süreyle çalışan işçinin, işveren tarafından işten çıkarıldığı takdirde, geçmiş hizmetlerine karşılık olarak ödenen bir tazminat türüdür. İşyerinin kapatılması da işveren tarafından işçinin işten çıkarılmasına neden olan bir durumdur. Bu nedenle, işyerinin kapatılması halinde de işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İşyerinin Kapatılmasından Anlamı

İşyerinin kapatılması, işyerinin faaliyetine son verilmesi anlamına gelir. İşyerinin kapatılması, işverenin kendi isteğiyle olabileceği gibi, ekonomik, teknik veya hukuki nedenlerle de olabilir.

İşyerinin Kapatılması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alınabilmesi İçin Gerekli Şartlar

İşyerinin kapatılması nedeniyle kıdem tazminatı alabilmenin bazı şartları vardır. Bu şartlar şunlardır:

  • İşçinin, işyerinde en az bir yıl süreyle çalışıyor olması gerekir.
  • İşyerinin kapatılması, işverenin kendi isteğiyle veya ekonomik, teknik veya hukuki nedenlerle yapılmış olmalıdır.
  • İşyerinin kapatılması, işçinin davranışlarından dolayı olmamalıdır.

İşyerinin Kapatılması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Miktarı

İşyerinin kapatılması nedeniyle ödenecek kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücreti ve kıdem süresi dikkate alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücretinin son 3 ayda aldığı ücrete göre hesaplanır. Kıdem tazminatının miktarı, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Kıdem süresi) / 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve kıdem süresi 10 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 10) / 30
Kıdem tazminatı = 166,66 TL * 10
Kıdem tazminatı = 1.666,66 TL

İşyerinin Kapatılması Durumunda Kıdem Tazminatının Ödenmesi

İşyerinin kapatılması halinde, işveren işçiye kıdem tazminatını fesih bildirimini verirken veya fesih bildiriminin tebliğinden itibaren en geç 20 gün içinde ödemekle yükümlüdür. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçi kıdem tazminatı alacağını icra yoluyla tahsil edebilir.

İşyerinin Kapatılması Durumunda Kıdem Tazminatı Davaları

İşveren, işyerinin kapatılması nedeniyle işçiye kıdem tazminatı ödememişse, işçi kıdem tazminatı alacağını iş mahkemesinde dava açarak talep edebilir. Kıdem tazminatı davalarında, işçinin kıdem tazminatı alacağına dair ispat yükü üzerindedir. İşçi, kıdem tazminatı alacağına dair ispatı, işyerinde çalıştığına dair hizmet belgesi, işveren tarafından yapılan ödemeler ve tanık beyanları gibi delillerle sağlayabilir.

İşyerinin Kapatılması Durumunda Kıdem Tazminatı Alamayan İşçilerin Yapabilecekleri

İşyerinin kapatılması nedeniyle kıdem tazminatı alamayan işçilerin yapabileceklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İşverenle görüşmek ve kıdem tazminatını almak için anlaşmaya çalışmak.
  • İşverene kıdem tazminatı için ihtarname göndermek.
  • İş mahkemesinde kıdem tazminatı davası açmak.

İşyerinin Kapatılması Durumunda Kıdem Tazminatı Almanın Önemi

İşyerinin kapatılması halinde işçinin kıdem tazminatı almasının önemi şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kıdem tazminatı, işçinin yeni bir iş bulması için maddi destek sağlar.
  • Kıdem tazminatı, işçinin emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurmasına yardımcı olur.
  • Kıdem tazminatı, işçinin ekonomik anlamda mağdur olmasını önler.

**Sonuç olarak, işyerinin kapatılması halinde işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşyerinin kapatılması nedeniyle kıdem tazminatı alamayan işçilerin, hak kaybına uğramamak için işveren


Yayımlandı

kategorisi