Kaç Aydan Sonra Tazminat Alınır 2024-2025 Güncel

Kaç Ay Sonra Tazminat Alınır?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin belirli bir nedenle sona ermesi durumunda, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesinde kıdem tazminatı hakkının şartları şu şekilde belirtilmiştir:

  • İşçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması.
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle veya işverenin tek taraflı feshi nedeniyle sona ermesi.
  • İşçinin ölümü veya emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi.

Bu şartların varlığı halinde, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem Tazminatının Ödeme Süresi

Kıdem tazminatının ödeme süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İş Kanunu’na göre, kıdem tazminatının iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak, işçi ile işveren anlaşırsa taksitle ödemede mümkündür.

İş Kanunu’nda taksitle ödemeye ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, taksitle ödemenin nasıl yapılacağı, işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşmaya bağlıdır. Anlaşmada, taksitlerin sayısı, taksitlerin miktarı ve ödeme tarihleri gibi hususlar belirtilmelidir.

Kıdem Tazminatının Zamanaşımı Süresi

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş yıl içinde talep edilmelidir. Bu süre, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarının gerçekleştiği tarihten itibaren başlar.

Kıdem tazminatı talebinin zamanaşımına uğraması halinde, işçi kıdem tazminatı alamaz. Ancak, zamanaşımı süresi içinde işçi tarafından dava açılması halinde, kıdem tazminatı talep edilebilir.

Kıdem Tazminatının Ödenmemesi Halinde Yapılması Gerekenler

İşveren tarafından kıdem tazminatı ödenmemesi halinde, işçi öncelikle işverene ihtar çekmelidir. İhtar çekiminde, kıdem tazminatının ödenmesi talep edilir. İhtarın tebliğinden itibaren işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmezse, işçi dava açabilir.

İşçi tarafından açılacak davada, kıdem tazminatının ödenmesi ve faizi talep edilebilir. Ayrıca, işverenin kıdem tazminatı ödememesi nedeniyle işçinin uğradığı zararların da tazmini talep edilebilir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti esas alınır. Brüt ücret, işçinin alacağı ücretin vergi ve diğer kesintilerden önceki tutarıdır.

Kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Kıdem tazminatı = Çalışılan yıl sayısı * 30 günlük brüt ücret

Örneğin, bir işçi 10 yıl çalışmışsa ve brüt ücreti 5.000 TL ise, kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10 yıl * 30 gün * 5.000 TL
= 1.500.000 TL

Kıdem Tazminatı İle İlgili Diğer Hususlar

  • Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine göre artar.
  • Kıdem tazminatı, işçinin alacağı ücrete bağlı olarak değişir.
  • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte ödenir.
  • Kıdem tazminatı, beş yıl içinde talep edilmelidir.
  • Kıdem tazminatı ödenmemesi halinde, işçi dava açabilir.

Sonuç

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin belirli bir nedenle sona ermesi durumunda, işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem tazminatının ödeme süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar


Yayımlandı

kategorisi