Kaldırma Kuvveti Formülü 2024-2025 Güncel

Kaldırma Kuvveti Formülü ve Arşimed Yasası

Kaldırma kuvveti, sıvılar içinde bulunan cisimlere etki eden bir kuvvettir. Bu kuvvet, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit ve zıt yöndedir. Kaldırma kuvveti, Arşimed yasası ile açıklanır.

Arşimed Yasası Nedir?

Arşimed yasası, sıvı içinde bulunan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit olduğunu belirtir. Bu yasayı ilk olarak MÖ 3. yüzyılda Yunan matematikçi ve fizikçi Arşimed keşfetmiştir.

Kaldırma Kuvveti Formülü

Kaldırma kuvveti, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Fk = Vs * ρ * g

Bu formülde:

 • Fk: Kaldırma kuvveti (N)
 • Vs: Cismin sıvı içindeki hacmi (m3)
 • ρ: Sıvının yoğunluğu (kg/m3)
 • g: Yer çekimi ivmesi (m/s2)

Örneğin, 1 m3 hacimli ve 1000 kg/m3 yoğunluktaki suya atılan bir cismin kaldırma kuvveti, aşağıdaki gibi hesaplanır:

Fk = 1 m3 * 1000 kg/m3 * 9,8 m/s2
Fk = 9800 N

Bu durumda, cismin ağırlığı 1000 N’dir. Kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşit olduğu için, cisim sıvı içinde yüzer.

Kaldırma Kuvveti Nasıl Ölçülür?

Kaldırma kuvveti, bir terazi kullanılarak ölçülebilir. Terazinin bir kefesine cismin, diğer kefesine ise aynı hacimde ve aynı yoğunlukta bir sıvının ağırlığı konulur. Bu durumda, terazinin gösterdiği değer, kaldırma kuvvetine eşittir.

Kaldırma Kuvveti Örnekleri

 • Bir gemi, suyun kaldırma kuvveti sayesinde yüzer.
 • Bir balon, havanın kaldırma kuvveti sayesinde yükselir.
 • Bir dalgıç, suyun kaldırma kuvveti sayesinde suyun altında nefes alabilir.
 • Bir balık, suyun kaldırma kuvveti sayesinde yüzebilir.

Kaldırma Kuvveti ve Uygulamaları

Kaldırma kuvveti, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlara örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Gemicilik: Gemiler, suyun kaldırma kuvveti sayesinde yüzer ve hareket edebilir.
 • Havacılık: Balonlar, havanın kaldırma kuvveti sayesinde yükselebilir.
 • Dalış: Dalgıçlar, suyun kaldırma kuvveti sayesinde suyun altında nefes alabilir.
 • Balıkçılık: Balıkçılar, oltanın ucuna taktıkları yemler sayesinde balıkların dikkatini çekerek onları yakalayabilir.

Sonuç olarak, kaldırma kuvveti, sıvılar içinde bulunan cisimlere etki eden bir kuvvettir. Bu kuvvet, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit ve zıt yöndedir. Kaldırma kuvveti, Arşimed yasası ile açıklanır. Kaldırma kuvveti, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi