Kapıcının Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Bedava Oturduğu Ev Hesaba Katılır Mı 2024-2025 Güncel

Kapıcının Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Bedava Oturduğu Ev Hesaba Katılır Mı?

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken bedava oturduğu ev hesaba katılır. Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olması durumunda, işten çıkarılma durumunda kendisine ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti dikkate alınır. Brüt ücret, işçinin aylık ücretinin yanı sıra, ikramiye, prim, yol ücreti, yemek ücreti gibi diğer ödemeleri de kapsar.

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken, bedava oturduğu evin emsal kira bedeli de brüt ücrete eklenir. Emsal kira bedeli, kapıcı dairesinin aynı bölgedeki benzer dairelerin kira bedeli olarak belirlenir. Kapıcıya tahsis edilen kapıcı dairesinin emsal kira bedeli, belediyeye veya emlakçılara başvurularak tespit edilebilir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken brüt ücrete eklenen diğer unsurlar şunlardır:

  • İkramiye
  • Prim
  • Yol ücreti
  • Yemek ücreti
  • Sosyal yardımlar (çeyiz yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı vb.)
  • Yan haklar (telefon, internet, yemek vb.)

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Örneğin, bir kapıcı 10 yıl çalışmışsa, kıdem tazminatı 10 yıl x 30 gün x brüt ücret = 300 günlük brüt ücreti kadar olacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin iş sözleşmesinin feshi şekli de dikkate alınır. İşçi haklı nedenle işten çıkarılmışsa, kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak, işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilmişse, kıdem tazminatı ödenmez.

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Kapıcının bedava oturduğu evin emsal kira bedeli, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilmemişse, belediyeye veya emlakçılara başvurularak tespit edilebilir.
  • Kapıcıya tahsis edilen kapıcı dairesinin emsal kira bedeli, kapıcıya ödenen ücretten daha az olmamalıdır.
  • Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin ikramiye, prim, yol ücreti, yemek ücreti gibi diğer ödemeleri de dikkate alınmalıdır.
  • Kapıcının iş sözleşmesinin feshi şekli de kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınmalıdır.

Kapıcının Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kapıcının kıdem tazminatı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Kıdem tazminatı = brüt ücret x çalışılan yıl x 30

Örneğin, bir kapıcı 10 yıl çalışmış ve aylık brüt ücreti 5.000 TL ise kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 5.000 TL x 10 yıl x 30 = 1.500.000 TL

Bu durumda, kapıcıya 1.500.000 TL kıdem tazminatı ödenecektir.

Kapıcının Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

Aşağıda, kapıcı kıdem tazminatı hesaplama örnekleri verilmiştir:

Örnek 1

Bir kapıcı, 10 yıl çalışmış ve aylık brüt ücreti 5.000 TL ise kıdem tazminatı 1.500.000 TL olacaktır.

Örnek 2

Bir kapıcı, 20 yıl çalışmış ve aylık brüt ücreti 6.000 TL ise kıdem tazminatı 3.000.000 TL olacaktır.

Örnek 3

Bir kapıcı, 30 yıl çalışmış ve aylık brüt ücreti 7.000 TL ise kıdem tazminatı 4.200.000 TL olacaktır.

Sonuç

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken, bedava oturduğu evin emsal kira bedeli de brüt ücrete eklenir. Kı


Yayımlandı

kategorisi