Katarakt Ameliyatı Fiyatı 2024-2025 Güncel

Katarakt Ameliyatı Fiyatı

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybederek opaklaşması durumudur. Katarakt hastalarında görme bulanıklığı, parlak ışıklardan rahatsızlık, renkler soluk görülmesi, gece görmede zorlanma gibi şikayetler görülür. Katarakt, ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Ayrıca diyabet, göz travması, bazı ilaçlar ve radyasyona maruz kalma gibi faktörler de katarakt oluşumuna neden olabilir.

Kataraktın tedavisi cerrahidir. Katarakt ameliyatı, göz merceğinin saydamlığını kaybetmiş kısmının alınarak yerine yeni bir mercek yerleştirilmesi işlemidir. Katarakt ameliyatı, günümüzde en sık yapılan göz ameliyatlarından biridir ve genellikle başarılı sonuçlar verir.

Katarakt Ameliyatı Fiyatları

Katarakt ameliyatı fiyatları, ameliyatın yapıldığı kuruma, cerrahın deneyimine, kullanılan cihaz ve malzemelere, uygulanan cerrahi tekniğe ve yerleştirilen mercek türüne göre değişmektedir.

Türkiye’de Katarakt Ameliyatı Fiyatları

Türkiye’de katarakt ameliyatı fiyatları, ortalama 5.000-10.000 TL arasında değişmektedir. Devlet hastanelerinde katarakt ameliyatı SGK tarafından karşılandığı için, bu hastanelerde ameliyat ücreti yaklaşık 1.000-2.000 TL civarındadır. Özel hastanelerde ise ameliyat ücreti, kullanılan cihaz ve malzemelerin kalitesine, cerrahın deneyimine ve uygulanan cerrahi tekniğe göre değişiklik göstermektedir.

Katarakt Ameliyatı Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Katarakt ameliyatı fiyatlarını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Ameliyatın yapıldığı kurum: Devlet hastanelerinde katarakt ameliyatı SGK tarafından karşılandığı için, bu hastanelerde ameliyat ücreti daha düşüktür. Özel hastanelerde ise ameliyat ücreti, hastanenin konumuna, sahip olduğu imkanlara ve prestijine göre değişiklik göstermektedir.
  • Cerrahın deneyimi: Katarakt ameliyatı, deneyimli bir göz hekimi tarafından yapıldığında, ameliyatın başarısı ve komplikasyon riski azalmaktadır. Bu nedenle, cerrahın deneyimi de ameliyat ücretini etkileyen bir faktördür.
  • Kullanılan cihaz ve malzemeler: Katarakt ameliyatında kullanılan cihaz ve malzemelerin kalitesi, ameliyatın başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, kullanılan cihaz ve malzemelerin kalitesi de ameliyat ücretini etkileyen bir faktördür.
  • Uygulanan cerrahi teknik: Katarakt ameliyatında kullanılan cerrahi teknikler, ameliyatın süresini, başarısını ve komplikasyon riskini etkilemektedir. Bu nedenle, uygulanan cerrahi teknik de ameliyat ücretini etkileyen bir faktördür.
  • Yerleştirilen mercek türü: Katarakt ameliyatında kullanılan mercek türü, ameliyatın maliyetini en fazla etkileyen faktördür. Katarakt ameliyatında kullanılan mercekler, tek odaklı, multifokal ve akıllı lens olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Tek odaklı mercekler, uzak veya yakın görmeyi sağlarken, multifokal mercekler hem uzak hem de yakın görmeyi sağlar. Akıllı lensler ise uzak, orta ve yakın mesafeleri görmeyi sağlayan merceklerdir. Akıllı lensler, tek odaklı ve multifokal merceklere göre daha pahalıdır.

Katarakt Ameliyatı Fiyatlarını Düşürme Yolları

Katarakt ameliyatı fiyatlarını düşürmek için bazı yöntemler şunlardır:

  • Devlet hastanelerinde ameliyat olun: Devlet hastanelerinde katarakt ameliyatı SGK tarafından karşılandığı için, bu hastanelerde ameliyat ücreti daha düşüktür.
  • Farklı hastaneleri karşılaştırın: Katarakt ameliyatı fiyatları, hastaneden hastaneye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, farklı hastaneleri karşılaştırarak en uygun fiyatlı hastaneyi bulabilirsiniz.
  • Özel hastanelerde kampanyaları takip edin: Bazı özel hastaneler, katarakt ameliyatı için kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalardan yararlanarak ameliyat ücretinizi düşürebilirsiniz.
  • SGK’nın katkı payını ödeyin: SGK, katarakt ameliyatı için katkı payı almaktadır. Bu katkı payını ödeyerek, ameliyat ücretinizi düşürebilirsiniz.

Katarakt Ameliyatı Fiyatları Hakkında Öneri

Katarakt ameliyatı fiyatları, ameliyatın yapıldığı kuruma, cerrahın deneyimine, kullanılan cihaz ve malzemelere, uygulanan cerrahi tekniğe ve yerleştirilen mercek türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, katarakt ameliyatı yaptırmadan önce farklı hastaneleri karşılaştırarak ve farklı cerrahlarla görüşerek en uygun fiyatlı ve kaliteli hizmeti alabileceğiniz hastaneyi bulmalısınız.


Yayımlandı

kategorisi