Keçi Sütü Fiyatı 2024-2025 Güncel

Keçi Sütü Fiyatı

Keçi sütü, inek sütüne göre daha az üretilen ve daha pahalı olan bir süt türüdür. Bu durumun başlıca nedenleri şunlardır:

 • Keçilerin ineklere göre daha az süt vermesi
 • Keçi sütünün daha hassas bir işleme gerektirmesi
 • Keçi sütünün daha kısa bir raf ömrü olması

Türkiye’de Keçi Sütü Fiyatı

Türkiye’de keçi sütü fiyatı, arz-talep dengesine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, keçi sütünün fiyatı, inek sütüne göre yaklaşık %30-40 daha yüksektir.

2023 yılı itibariyle, Türkiye’de keçi sütünün ortalama fiyatı 11,50 TL/litredir. Bu fiyat, yağ ve protein içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, %3,6 yağ ve %3,2 protein içeren keçi sütünün fiyatı, %2,8 yağ ve %3,0 protein içeren keçi sütüne göre daha yüksektir.

Keçi Sütü Fiyatını Etkileyen Faktörler

Keçi sütü fiyatını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Arz-talep dengesi
 • Keçilerin cinsi ve beslenmesi
 • Keçi sütünün işleme yöntemi
 • Keçi sütünün depolama koşulları

Arz-talep dengesi, keçi sütü fiyatının en önemli belirleyicisidir. Keçi sütüne olan talep arttığında, fiyat da artacaktır. Keçi sütüne olan talep, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve sağlıklı beslenmeye önem veren kişiler tarafından artmaktadır.

Keçilerin cinsi ve beslenmesi, keçi sütünün kalitesini ve miktarını doğrudan etkiler. İyi beslenen keçiler daha kaliteli ve daha fazla süt verir. Bu durum, keçi sütünün fiyatını da olumlu yönde etkiler.

Keçi sütünün işleme yöntemi, keçi sütünün kalitesini ve raf ömrünü etkiler. Pastörize edilmiş keçi sütü, pastörize edilmemiş keçi sütüne göre daha yüksek bir fiyata satılır.

Keçi sütünün depolama koşulları, keçi sütünün kalitesini ve raf ömrünü etkiler. Doğru koşullarda depolanan keçi sütü, daha uzun süre bozulmadan kullanılabilir. Bu durum, keçi sütünün fiyatını da olumlu yönde etkiler.

Keçi Sütü Fiyatının Geleceği

Keçi sütü talebinin artması, keçi sütü fiyatının da artmasına neden olacaktır. Bu nedenle, keçi sütünün fiyatı, önümüzdeki yıllarda da artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Keçi Sütü Fiyatını Düşürmek İçin Yapılması Gerekenler

Keçi sütü fiyatını düşürmek için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Keçi yetiştiriciliğini teşvik etmek
 • Keçi sütünün üretimini ve pazarlamasını geliştirmek
 • Keçi sütünün işlemesini ve depolanmasını iyileştirmek

Keçi yetiştiriciliğini teşvik etmek için, keçi yetiştiricilerine yönelik desteklerin artırılması ve keçi yetiştiriciliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Keçi sütünün üretimini ve pazarlamasını geliştirmek için, keçi sütünün pazarlama kanallarının genişletilmesi ve keçi sütünün işlenmesini ve depolanmasını iyileştirmek için ise teknolojik yatırımların yapılması gerekmektedir.

Sonuç

Keçi sütü, inek sütüne göre daha az üretilen ve daha pahalı olan bir süt türüdür. Keçi sütü fiyatını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Arz-talep dengesi
 • Keçilerin cinsi ve beslenmesi
 • Keçi sütünün işleme yöntemi
 • Keçi sütünün depolama koşulları

Keçi sütü talebinin artması, keçi sütü fiyatının da artmasına neden olacaktır. Keçi sütü fiyatını düşürmek için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Keçi yetiştiriciliğini teşvik etmek
 • Keçi sütünün üretimini ve pazarlamasını geliştirmek
 • Keçi sütünün işlemesini ve depolanmasını iyileştirmek

Yayımlandı

kategorisi