Kendi Isteğiyle Işten Ayrılan Işçi Tazminat Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Tazminat Alabilir mi?

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı yoktur. Ancak, bazı durumlarda ihbar tazminatı hakkı doğabilir.

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücretidir. Kıdem tazminatı, işçinin işverene sadakat borcunu yerine getirdiğini ve işverenin de işçiye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren bir tazminattır.

İhbar tazminatı, işçinin işverene bildirim süresi vermeden işten ayrılması durumunda işverene ödenmesi gereken bir tazminattır. Bildirim süresi, işçinin kıdemine göre değişir.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı yoktur

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Bu, işçinin ayrılış nedeninin önem taşımadığını gösterir.

Örneğin, işçi başka bir iş bularak işten ayrılsa da, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılsa da veya kişisel nedenlerle işten ayrılsa da kıdem tazminatı hakkı yoktur.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin ihbar tazminatı hakkı doğabilir

İş Kanunu’nun 17. maddesine göre, işçinin işverene bildirim süresi vermeden işten ayrılması halinde işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Bildirim süresi, işçinin kıdemine göre değişir.

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, bildirim süresine uyması halinde ihbar tazminatı hakkı doğmaz. Ancak, bildirim süresine uymaması halinde ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

Örneğin, işçinin kıdemi 1 yıl ise, işverene en az 2 hafta önceden bildirim yapması gerekir. İşçi bu bildirim süresine uymazsa, işverene 2 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin ihbar tazminatı alabilmesi için bazı şartlar vardır

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda ihbar tazminatı alabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

  • İşçinin işverene bildirim süresi vermeden işten ayrılmış olması gerekir.
  • İşçinin bildirim süresine uymaması gerekir.
  • İşçinin işverene ihbar tazminatı talebinde bulunması gerekir.

İşverenin ihbar tazminatı talebini reddetmesi halinde işçi ne yapabilir?

İşverenin ihbar tazminatı talebini reddetmesi halinde işçi, iş mahkemesine başvurabilir. İş mahkemesi, işçinin haklı olduğuna kanaat getirirse, işçinin ihbar tazminatının ödenmesine karar verir.

Sonuç olarak, kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı yoktur. Ancak, bazı durumlarda ihbar tazminatı hakkı doğabilir. İşçinin ihbar tazminatı alabilmesi için bildirim süresine uymaması ve işverene ihbar tazminatı talebinde bulunması gerekir.

İşten ayrılma nedenleri

İşçi, işyerinden ayrılırken çeşitli nedenlerle işten ayrılabilir. Bu nedenler şunlardır:

  • İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması
  • İşverenin işçiyi işten çıkarması
  • İşçinin emekli olması
  • İşçinin ölümü
  • İşyerinin kapanması

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması, işçinin işyerinden kendi isteğiyle ve işverenin onayı olmadan ayrılmasıdır. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması, iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi anlamına gelir.

İşverenin işçiyi işten çıkarması

İşverenin işçiyi işten çıkarması, işverenin iş sözleşmesini işçinin onayı olmadan feshetmesi anlamına gelir. İşverenin işçiyi işten çıkarması, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi anlamına gelir.

İşçinin emekli olması

İşçinin emekli olması, işçinin yaşına veya hizmet süresine bağlı olarak emeklilik hakkını kazanmasıdır. İşçinin emekli olması, iş sözleşmesinin işçinin emeklilik nedeniyle feshi anlamına gelir.

İşçinin ölümü

İşçinin ölümü, işçinin iş sözleşmesinin ölüm nedeniyle sona ermesi


Yayımlandı

kategorisi