Kendi Isteğiyle Işten Ayrilan Tazminat Alabilir Mi 2022 2024-2025 Güncel

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte işçinin brüt ücretine dayanarak hesaplanır.

İş Kanunu’nun 1475. maddesine göre, iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanmaksızın fesih eden işçi, işverene ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak, işçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Bu kuralın istisnaları ise şunlardır:

  • Kadın işçinin evlenmesi: Kadın işçi, iş sözleşmesini evlenmesi nedeniyle feshederse, kıdem tazminatına hak kazanır.
  • Erkek işçinin askerlik: Erkek işçi, askere gitmesi nedeniyle iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatına hak kazanır.
  • İşçinin yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlaması: İşçi, yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlaması nedeniyle iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatına hak kazanır.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

2022 yılı itibariyle, kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda belirtilen istisnalar geçerlidir.

Kadın İşçinin Evlenmesi Durumunda Kıdem Tazminatı

Kadın işçi, iş sözleşmesini evlenmesi nedeniyle feshederse, kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak, kadın işçinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini fesh etmesi halinde geçerlidir.

Erkek İşçinin Askerlik Durumunda Kıdem Tazminatı

Erkek işçi, askere gitmesi nedeniyle iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak, erkek işçinin askere gitmeye hak kazandığı tarihten itibaren 30 gün içinde iş sözleşmesini fesh etmesi halinde geçerlidir.

İşçinin Yaş Dışında Emeklilik Koşullarını Sağlaması Durumunda Kıdem Tazminatı

İşçi, yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlaması nedeniyle iş sözleşmesini feshederse, kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak, işçinin yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağladığı tarihten itibaren 30 gün içinde iş sözleşmesini fesh etmesi halinde geçerlidir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? – Somut Örnekler

Örnek 1:

Bir kadın işçi, 10 yıldır aynı işyerinde çalışmaktadır. İşçi, 2023 yılında evlenir ve iş sözleşmesini evlilik tarihinden itibaren 1 ay sonra fesheder. Bu durumda, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Örnek 2:

Bir erkek işçi, 15 yıldır aynı işyerinde çalışmaktadır. İşçi, 2023 yılında askere gitmeye hak kazanır ve iş sözleşmesini askere gitmeye hak kazandığı tarihten itibaren 25 gün sonra fesheder. Bu durumda, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Örnek 3:

Bir işçi, 35 yıldır aynı işyerinde çalışmaktadır ve yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlamıştır. İşçi, 2023 yılında emeklilik koşullarını sağladığı tarihten itibaren 20 gün sonra iş sözleşmesini fesheder. Bu durumda, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Sonuç

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda belirtilen istisnalar geçerlidir. Bu istisnalar kapsamındaki işçiler, iş sözleşmesini feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar.


Yayımlandı

kategorisi