Kendi Isteğiyle Işten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Tazminat Alabilir mi?

İşçi iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi durumunda, kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Ancak, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi, işverenin fesih nedenlerine dayanmıyorsa, işveren işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için, bir yıllık ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız veya geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda doğmaktadır.

İşçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi durumunda, kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Çünkü işçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmiş ve işverenin fesih nedenlerine dayanmamıştır.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işverene ödenmesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesini feshetmeden önce işverene bir bildirimde bulunması ve bu bildirim süresine uyması şartına bağlı olarak ödenir.

İşçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi durumunda, işçinin bildirim süresine uyması şartına bağlı olarak işverene ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

Bildirim Süresi

İşçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçinin işverene bir bildirimde bulunması gerekir. Bu bildirim süresi, işçinin kıdemine göre belirlenir.

İşçinin kıdemi 1 yıldan az ise, bildirim süresi 2 haftadır.

İşçinin kıdemi 1 yıldan fazla 5 yıldan az ise, bildirim süresi 4 haftadır.

İşçinin kıdemi 5 yıldan fazla 15 yıldan az ise, bildirim süresi 6 haftadır.

İşçinin kıdemi 15 yıldan fazla ise, bildirim süresi 8 haftadır.

İşçi, iş sözleşmesini bildirim süresine uymadan feshetmesi durumunda, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar Tazminatının Hesaplanması

İhbar tazminatı, işçinin fesih tarihindeki brüt ücreti esas alınarak hesaplanır. İhbar tazminatının hesaplanmasında, işçinin kıdem tazminatı alacağına dahil olan tüm unsurlar dikkate alınır.

İhbar Tazminatına İlişkin Diğer Hükümler

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesini feshetmesinden itibaren 10 gün içinde işverene ödenir. İşveren ihbar tazminatını bu süre içinde ödememesi durumunda, işçiye yasal faiz ödemek zorundadır.

İşveren, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Ancak, işverenin işçinin iş sözleşmesini feshetme nedenlerine dayanması durumunda, işçinin ihbar tazminatı hakkı doğmaz.

Örnek

Bir işçinin kıdemi 10 yıldır. İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmiştir. İşçinin fesih tarihindeki brüt ücreti 10.000 TL’dir.

Bu durumda, işçinin ihbar tazminatı tutarı 6.000 TL’dir (10.000 TL x 6/4).

İşçi, iş sözleşmesini bildirim süresine uymadan feshetmesi durumunda, işverene 6.000 TL ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Sonuç

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Ancak, işverenin işçinin iş sözleşmesini feshetme nedenlerine dayanmaması durumunda, işveren işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır.


Yayımlandı

kategorisi