Kezban Isminin Anlamı 2024-2025 Güncel

Kezban İsminin Anlamı

Kezban ismi, Farsça kökenli bir isimdir. TDK’nın Kişi Adları Sözlüğü’ne göre, Kezban isminin anlamı “kâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın”dır. Ayrıca, “gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi” anlamlarına da gelmektedir.

Kezban ismi, Arapça’da “yalancı” anlamına gelen “kezib” kelimesiyle karıştırılmamalıdır. Bu iki kelimenin kökeni farklıdır ve anlamları da birbirinden farklıdır.

Kezban ismi, Osmanlı döneminde de yaygın olarak kullanılan bir isim olmuştur. Osmanlı dönemindeki şairler ve yazarlar tarafından da birçok kez kullanılmıştır.

Kezban İsminin Kökeni

Kezban isminin kökeni, Farsça’ya dayanmaktadır. Farsça’da “ked” kelimesi “ev” anlamına gelirken, “banu” kelimesi ise “hanım, kadın” anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşiminden oluşan “kezban” kelimesi, “ev hanımı, evi idare eden kadın” anlamına gelmektedir.

Kezban isminin, Farsça’dan Türkçe’ye geçtiği ve Türkçe’de de yaygın olarak kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir.

Kezban İsminin Anlamları

Kezban isminin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı, “kâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın”dır. Bu anlamda, Kezban ismi, ev işlerini ve aileyi idare eden, sorumluluk sahibi ve becerikli bir kadına işaret etmektedir.

Kezban isminin ikinci anlamı ise, “gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi”dir. Bu anlamda, Kezban ismi, güzelliği ve alımlılığıyla büyüleyen, peri gibi bir kadına işaret etmektedir.

Kezban İsminin Kullanımı

Kezban ismi, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Türkiye’de 2023 yılı itibariyle 27.500’den fazla Kezban isimli kadın bulunmaktadır.

Kezban ismi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kezban İsimli Ünlüler

Kezban isimli birçok ünlü kişi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Kezban Arcayürek (oyuncu)
  • Kezban Çalışkaner (oyuncu)
  • Kezban Keskin (şarkıcı)
  • Kezban Özcan (şarkıcı)
  • Kezban Kaçmaz (gazeteci)

Kezban İsminin Popülaritesi

Kezban ismi, 1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar oldukça popüler bir isimdi. Bu yıllarda, Türkiye’de doğan her 100 kızdan yaklaşık 3’üne Kezban ismi veriliyordu.

1980’li yıllardan itibaren Kezban isminin popülaritesi azalmaya başladı. Bu yıllarda, Türkiye’de doğan her 100 kızdan yaklaşık 1’ine Kezban ismi veriliyordu.

2000’li yıllardan itibaren Kezban isminin popülaritesi daha da azaldı. Bu yıllarda, Türkiye’de doğan her 100 kızdan yaklaşık 0,5’ine Kezban ismi veriliyordu.

Günümüzde Kezban ismi, Türkiye’de hala kullanılan bir isim olmakla birlikte, eski popülerliğini kaybetmiştir.


Yayımlandı

kategorisi