Kidem Tazminati 2022 Temmuz 2024-2025 Güncel

2022 Temmuz Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı, bir işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanan ve iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının amacı, işçinin işsiz kaldığı dönemdeki geçimini sağlamak ve yeni bir iş bulma sürecindeki maddi kayıplarını telafi etmektir.

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarını ifade eder. Bu tavan, her yıl asgari ücrete yapılan zam oranına göre yeniden belirlenir.

2022 Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 15.371,40 TL olarak belirlenmiştir. Bu tavan, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren iş sözleşmesi feshedilen işçiler için geçerlidir.

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl asgari ücretin 30 katıdır. Bu nedenle, 2022 Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı şu şekilde hesaplanır:

15.371,40 TL = 30 x 511,05 TL

Kıdem tazminatı tavanı kimleri kapsar?

Kıdem tazminatı tavanı, tüm işçiler için geçerlidir. Ancak, belirli şartlarda kıdem tazminatı tavanı aşılabilir. Bu şartlar şunlardır:

  • İşçi, işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılmışsa.
  • İşçi, işyerinde 30 yıldan fazla çalışmışsa.

Kıdem tazminatı tavanı aşılırsa ne olur?

Kıdem tazminatı tavanı aşılırsa, işçiye fazladan ödenen tazminat tutarı vergiden istisna edilir. Bu nedenle, işçinin eline geçen net tazminat miktarı değişmez.

2022 Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı aşılan durumlar

2022 Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 15.371,40 TL’dir. Bu tavan, her yıl asgari ücrete yapılan zam oranına göre yeniden belirlenir.

Bu nedenle, kıdem tazminatı tavanı aşılan durumlar da her yıl değişebilir. Ancak, 2022 Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı aşılan durumlar şunlardır:

  • İşçi, işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılmışsa ve brüt ücreti 15.371,40 TL’nin üzerindeyse.
  • İşçi, işyerinde 30 yıldan fazla çalışmışsa ve brüt ücreti 15.371,40 TL’nin üzerindeyse.

Örnek

Bir işçinin brüt ücreti 20.000 TL ise, bu işçi işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 20.000 TL alacaktır. Bu durumda, kıdem tazminatı tavanı aşılacağı için işçinin eline geçen net tazminat miktarı değişmeyecektir.

Aynı işçi, işyerinde 30 yıldan fazla çalışmışsa, kıdem tazminatı olarak 20.000 TL alacaktır. Bu durumda da, kıdem tazminatı tavanı aşılacağı için işçinin eline geçen net tazminat miktarı değişmeyecektir.

Sonuç

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçinin alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarını ifade eder. Bu tavan, her yıl asgari ücrete yapılan zam oranına göre yeniden belirlenir.

2022 Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 15.371,40 TL’dir. Bu tavan, belirli şartlarda aşılabilir.


Yayımlandı

kategorisi