Kıdem Tazminatı Alabilmek Için 2024-2025 Güncel

Kıdem tazminatı alabilmek için

Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az bir yıl süreyle kesintisiz olarak çalışan işçilerin, işveren tarafından işten çıkarılmaları halinde, işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemine, yani işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle işçinin işyerinde en az bir yıl kesintisiz olarak çalışması gerekmektedir. İşçi, işyerinde bir yıldan daha az süreyle çalışmış olsa da, işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmışsa, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmektedir.

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekmektedir. İşçi kendi isteğiyle işten ayrılmışsa, kıdem tazminatı alamamaktadır.

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışta bulunmamış olması gerekmektedir. İşçi, işverene karşı işyerinde hırsızlık, gasp, yaralama, hakaret gibi suç teşkil eden bir eylemde bulunmuşsa, kıdem tazminatı alamamaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ücreti, kıdemi ve işyerinde çalıştığı son ayın çalışma gün sayısı dikkate alınmaktadır. Kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin brüt ücreti * Kıdem süresi * 30) / 360

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve kıdemi 5 yıl ise, işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL * 5 yıl * 30) / 360
= 25.000 TL

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İşveren, kıdem tazminatını işçiye ödemezse, işçi iş mahkemesine başvurarak kıdem tazminatını tahsil edebilir.

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin yapması gerekenler

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin öncelikle işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekmektedir. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi, işverene kıdem tazminatı talebinde bulunmalıdır. İşveren, işçinin kıdem tazminatı talebini reddederse, işçi iş mahkemesine başvurarak kıdem tazminatını tahsil edebilir.

İşçi, kıdem tazminatı talebinde bulunduğunda, işverene aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

  • İş sözleşmesi
  • Çalıştığı süreye ilişkin bordrolar
  • İşten çıkarıldığına dair belge

İşveren, işçinin kıdem tazminatı talebini haklı bir nedenle reddederse, işçinin iş mahkemesine başvurması gerekmektedir. İş mahkemesi, işçinin kıdem tazminatı talebini reddeden işverenin aleyhine karar vererek, işçiye kıdem tazminatını ödemesine hükmedebilir.

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin dikkat etmesi gerekenler

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şunlardır:

  • İşçi, işveren tarafından işten çıkarıldığına dair belgeyi mutlaka almalıdır.
  • İşçi, kıdem tazminatı talebinde bulunduğunda, işverene gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmalıdır.
  • İşçi, kıdem tazminatı talebini işverene yazılı olarak yapmalıdır.
  • İşçi, kıdem tazminatı talebini reddeden işverene karşı iş mahkemesine başvurmalıdır.

Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarılması halinde, işçinin hak kazandığı önemli bir tazminat türüdür. İşçi, kıdem tazminatı alabilmek için yukarıda belirtilen hususlara dikkat ederek, hak kaybına uğramamalıdır.


Yayımlandı

kategorisi