Kıdem Tazminatı Brüt 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Brüt Hesaplama

Kıdem tazminatı, işyerinde belirli bir süre çalışmış olan işçinin, işveren tarafından işten çıkarıldığı veya işyerinin kapanması gibi durumlarda işverene karşı sahip olduğu bir haktır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her bir yıl için, brüt ücretinin 30 günlük tutarıdır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken öncelikle işçinin brüt ücreti tespit edilmelidir. Brüt ücret, işçinin aldığı normal ücretin yanı sıra, ikramiye, prim, yemek yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı gibi yan hakları da kapsar.

İşçinin brüt ücreti tespit edildikten sonra, kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = Brüt ücret * Çalışılan süre

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve çalıştığı süre 5 yıl ise, kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = 5.000 TL * 5 yıl = 25.000 TL

Yıl kesirleri de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ve çalıştığı süre 4 yıl 6 ay ise, kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = 5.000 TL * (4 yıl + 6 ay/12 ay) = 24.583 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin aldığı ikramiyelerin yıllık toplamı da dikkate alınır. Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL, çalıştığı süre 5 yıl ve aldığı yıllık ikramiye miktarı 10.000 TL ise, kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = (5.000 TL + 10.000 TL) * 5 yıl = 40.000 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin aldığı primlerin yıllık toplamı da dikkate alınır. Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL, çalıştığı süre 5 yıl ve aldığı yıllık prim miktarı 5.000 TL ise, kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = (5.000 TL + 5.000 TL) * 5 yıl = 35.000 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin aldığı yemek yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı gibi yan hakların yıllık toplamı da dikkate alınır. Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL, çalıştığı süre 5 yıl ve aldığı yıllık yan hak miktarı 10.000 TL ise, kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = (5.000 TL + 10.000 TL) * 5 yıl = 45.000 TL

Kıdem Tazminatı Damga Vergisi

Kıdem tazminatı, damga vergisine tabidir. Damga vergisi oranı, kıdem tazminatının brüt tutarının %0,759’udur.

Örneğin, bir işçinin kıdem tazminatı tutarı 25.000 TL ise, damga vergisi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Damga vergisi tutarı = 25.000 TL * %0,759 = 1.897,50 TL

Kıdem tazminatı damga vergisi, işveren tarafından işçiye ödenen kıdem tazminatı tutarından kesilerek devlete ödenir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplamak için internette çeşitli hesaplama araçları bulunmaktadır. Bu araçlar, işçinin brüt ücreti, çalıştığı süre ve aldığı yan hakları girerek kıdem tazminatı tutarını hesaplayabilmektedir.

**Kıdem Tazminatı Alınması Durumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler


Yayımlandı

kategorisi