Kıdem Tazminatı Damga Vergisi Oranı 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Damga Vergisi Oranı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 147. maddesine göre, işçinin hizmet süresi her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı hakkı vardır. Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan güvenini korumak ve işyerinde devamlılığı sağlamak amacıyla getirilmiştir.

Kıdem tazminatı, damga vergisine tabi bir işlemdir. Damga vergisi, hukuki işlemler karşılığında alınan bir vergi türüdür. Kıdem tazminatı da bir hukuki işlem olduğundan, damga vergisine tabidir.

Kıdem tazminatı damga vergisi oranı, binde 7,59’dur. Bu oran, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Kıdem Tazminatı Damga Vergisi Hesaplama

Kıdem tazminatı damga vergisi, kıdem tazminatının brüt tutarı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı brüt tutarı, işçinin son ay brüt ücreti ile kıdem tazminatının hesabında dikkate alınan sürenin çarpımı ile bulunur.

Örneğin, bir işçinin son ay brüt ücreti 5.000 TL ise ve kıdem tazminatının hesabında dikkate alınan süresi 10 yıl ise, kıdem tazminatı brüt tutarı 50.000 TL olacaktır. Bu durumda, kıdem tazminatı damga vergisi tutarı 379,50 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı damga vergisi hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı damga vergisi = Kıdem tazminatı brüt tutarı * 0,00759

Kıdem Tazminatı Damga Vergisi Ödeme Süresi

Kıdem tazminatı damga vergisi, kıdem tazminatının ödenmesi ile birlikte ödenir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 20 iş günü içinde ödenmelidir.

Kıdem tazminatı damga vergisi, işveren tarafından ödenir. İşveren, kıdem tazminatı damga vergisini, vergi dairesine veya vergi tahsilat memurlarına yatırabilir.

Kıdem Tazminatı Damga Vergisinden İstisna Tutarlar

Kıdem tazminatı damga vergisinden bazı tutarlar istisna edilmiştir. Bu istisna tutarlar şunlardır:

  • 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2008 ve öncesinde işe giren işçiler için kıdem tazminatı üst sınırı 23.484,83 TL’dir. Bu tutar, işçinin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınan süreye bakılmaksızın uygulanır.

  • 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2008 ve sonrasında işe giren işçiler için kıdem tazminatı üst sınırı, işçinin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınan süreye göre şu şekildedir:

    • 10 yıla kadar kıdem tazminatı için: 23.484,83 TL
    • 10 yıldan fazla 20 yıla kadar kıdem tazminatı için: 34.969,66 TL
    • 20 yıldan fazla kıdem tazminatı için: 46.454,49 TL

Bu tutarlar, işçinin kıdem tazminatının brüt tutarından düşülür. Kıdem tazminatının brüt tutarı, bu tutarlardan sonra binde 7,59 oranında damga vergisine tabi tutulur.

Kıdem Tazminatı Damga Vergisi İhtilafları

Kıdem tazminatı damga vergisi hesaplamasında veya ödenmesinde bir hata veya eksiklik olması durumunda, bu durum vergi ihtilafına yol açabilir. Bu ihtilafların çözümü için, vergi mahkemesine dava açılabilir.

Sonuç

Kıdem tazminatı damga vergisi, işçinin işverene olan güvenini korumak ve işyerinde devamlılığı sağlamak amacıyla getirilmiş bir vergi türüdür. Kıdem tazminatı damga vergisi oranı, binde 7,59’dur. Kıdem tazminatı damga vergisi, kıdem tazminatının


Yayımlandı

kategorisi