Kıdem Tazminatı Değişikliği 2017 2024-2025 Güncel

2017 Kıdem Tazminatı Değişiklikleri

Kıdem tazminatı, bir iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmesi durumunda, işçiye iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin iş yerindeki kıdemini, emeğini ve sadakatini ödüllendirmek, işsiz kaldığında geçimini sağlamaya yardımcı olmak ve işvereni haksız fesihlerden caydırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Türkiye’de kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmesi durumunda, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı miktarı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarındadır.

2017 yılında, kıdem tazminatı ile ilgili iki önemli değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Birinci değişiklik, kıdem tazminatı tavan tutarının artırılmasıdır. Buna göre, kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. 2017 yılı Temmuz ayında, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesi 4.732,48 TL olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, 2017 Temmuz ayından itibaren kıdem tazminatı tavan tutarı da 4.732,48 TL olarak uygulanmaktadır.

İkinci değişiklik, kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin azaltılmasıdır. Buna göre, kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür. Bu değişiklik, 2017 yılı Ekim ayında yürürlüğe girmiştir.

Kıdem tazminatı tavan tutarının artırılmasının etkileri

Kıdem tazminatı tavan tutarının artırılması, kıdem tazminatı miktarını artıran bir değişiklik olmuştur. Bu değişiklik, özellikle uzun süreli hizmet veren işçiler için önemli bir kazanç sağlamıştır. Örneğin, 10 yıl kıdemli bir işçinin kıdem tazminatı miktarı, 2017 Temmuz ayından önce 36.000 TL iken, bu değişiklikten sonra 47.324,8 TL’ye yükselmiştir.

Kıdem tazminatı tavan tutarının artırılması, işverenler açısından da bazı olumsuz etkilere yol açmıştır. Bu değişiklik, işverenlerin kıdem tazminatı ödeme yükünü artırmıştır. Özellikle, uzun süreli çalışan işçileri olan işverenler, bu değişikliğin maliyetini düşürmek için çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştır.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin azaltılmasının etkileri

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin azaltılması, işçiler açısından önemli bir kazanç sağlamıştır. Bu değişiklik, işçilerin kıdem tazminatlarını daha kısa sürede talep etmelerine olanak tanımıştır.

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin azaltılması, işverenler açısından da bazı olumsuz etkilere yol açmıştır. Bu değişiklik, işverenlerin kıdem tazminatı riskini artırmıştır. İşverenler, işçilerin daha kısa sürede kıdem tazminatı talep etmeleri nedeniyle, bu tazminatı karşılamak için daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalmıştır.

Sonuç olarak, 2017 yılında yapılan kıdem tazminatı değişiklikleri, işçiler ve işverenler açısından önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler, işçilerin kıdem tazminatı miktarını ve talep etme süresini artırırken, işverenlerin kıdem tazminatı ödeme yükünü ve riskini artırmıştır.

Kıdem tazminatı değişikliklerinin etkilerinin daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için, bu değişikliklerin uzun vadede nasıl bir etki yaratacağını görmek gerekir.


Yayımlandı

kategorisi