Kıdem Tazminatı Haberleri 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Haberleri

Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlı olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin kıdemini ve işverene bağlı olarak çalıştığı süreyi dikkate alarak hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı, Türk İş Kanunu’nun 147. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, işçinin iş sözleşmesi, işveren tarafından haklı nedenle feshedilmedikçe, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde en az iki yıl, belirli süreli iş sözleşmelerinde ise en az altı ay süreyle çalışmış olması halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı olan bir alacağıdır. İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverene kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. İşveren, işçinin talebini haklı bir nedene dayanarak reddederse, işçi iş mahkemesine başvurabilir.

2023 Kıdem Tazminatı Haberleri

2023 yılında kıdem tazminatı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerden bazıları şunlardır:

  • Kıdem tazminatı tavanı arttı. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı, 17 bin 904 TL’den 23 bin 489 TL’ye yükseldi. Bu artış, brüt ücreti 20 bin TL’nin üzerinde olan işçileri etkiledi.
  • Kıdem tazminatı vergiden istisna edilen tutar arttı. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla kıdem tazminatı vergiden istisna edilen tutar, 17 bin 904 TL’den 23 bin 489 TL’ye yükseldi. Bu artış, kıdem tazminatı alan işçilerin vergi yükünü azalttı.
  • Kıdem tazminatı fona devredileceği iddiaları gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kıdem tazminatının fona devredileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. Bu artışa paralel olarak kıdem tazminatı tavanı da 17 bin 904 TL’den 23 bin 489 TL’ye yükseldi.

Kıdem tazminatı tavanı, işçinin kıdemini ve işverene bağlı olarak çalıştığı süreyi dikkate alarak hesaplanan bir tazminattır. Kıdem tazminatı tavanı arttığında, brüt ücreti 20 bin TL’nin üzerinde olan işçilerin alacağı kıdem tazminatı miktarı da artmaktadır.

Kıdem Tazminatı Vergiden İstisna Edilen Tutar Arttı

Kıdem tazminatı vergiden istisna edilen tutar, her yıl memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. Bu artışa paralel olarak kıdem tazminatı vergiden istisna edilen tutar da 17 bin 904 TL’den 23 bin 489 TL’ye yükseldi.

Kıdem tazminatı vergiden istisna edilen tutar, işçinin alacağı kıdem tazminatı miktarını doğrudan etkilemektedir. Kıdem tazminatı vergiden istisna edilen tutar arttığında, işçinin alacağı kıdem tazminatı miktarı da artmaktadır.

Kıdem Tazminatı Fonu İddiaları

2023 yılı Temmuz ayında, kıdem tazminatının fona devredileceği iddiaları gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kıdem tazminatının fona devredileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, kıdem tazminatı sisteminin mevcut haliyle devam edeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, kıdem tazminatı sisteminin değiştirilmesi halinde, işçilerin hak ve menfaatlerinin korunacağı belirtildi.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Önemli Bilgiler

Kıdem tazminatı, işçinin işverene karşı olan bir alacağıdır. İşçi, iş sözleşmesinin son


Yayımlandı

kategorisi